Фінанси та бюджет об’єднаної громади

Фінанси та бюджет об’єднаної громади

 1. Афанасьєва К. Становлення місцевих бюджетів в Україні від радянських часів до набуття незалежності держави / К. Афанасьєва // Південноукраїнський правничий часопис. – 2017. – № 3. – С. 149-152.
 2. Бікулов Д. Фінансове забезпечення розвитку місцевих громад: фіскальний аспект / Д. Бікулов // Право та державне управління. – 2017. – № 2. – С. 182-186.
 3. Бугіль С. Ефективність функціонування місцевих бюджетів в умовах децентралізації публічних фінансів / С. Бугіль, Л. Степанюк // Молодий вчений. – 2018. – № 2 ч. 3. – С. 372-375.
 4. Вацлавський О. Критерії та показники оцінки ефективності контролю за використанням коштів місцевих бюджетів / О. Вацлавський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – № 25 ч. 1. – С. 39-43.  
 5. Волкова О. Муніципальні запозичення як джерело фінансового забезпечення місцевих бюджетів України / О. Волкова // Причорноморські економічні студії. – 2018. – № 26 ч. 2. – С. 93-96.
 6. Гуцалюк О. Внутрішній контроль як запобіжник розкрадання коштів громади / О. Гуцалюк // Фінансовий контроль. – 2019. –№ 9. – С. 10-13.
 7. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів: моногр. / І. Луніна. – К. : [б. в.], 2010. – 319 с.
 8.  Іваніна О. Участь громадян у бюджетному процесі на місцевому рівні / О. Іваніна // Регіональні студії. – 2018. – № 15. – С. 16-22.
 9.  Канєва Т. Європейський досвід формування місцевих бюджетів / Т. Канєва, А. Дрепін // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019. – № 2. – С. 119-134.
 10. Кушнір А. Методики оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів / А. Кушнір // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2019. – № 24. Вип. 4. – С. 128-132.
 11. Литвин О. Напрями вдосконалення контролю у сфері управління місцевими фінансами / О. Литвин // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2017. – Спец. вип. ч. 1. – С. 141-145.
 12. Лопушинський І. Бюджетний процес в Україні: навч. посіб./ І. Лопушинський; Ю. Гаврилюк, Я. Казюк. – Херсон : Грінь Д. С., 2011. – 363 с.
 13. Малиняк Б. Недоліки планування бюджетів об’єднаних територіальних громад органами місцевого самоврядування та шляхи їх усунення / Б. Малиняк // Фінанси України. – 2019. – № 5. – С. 79-96.
 14. Малярчук А. Аналіз фінансової спроможності місцевих бюджетів України в умовах децентралізації / А. Малярчук, О. Бойко // Інтелект XXI. – 2018. – № 2. – С. 102-107.
 15. Марчук Т. Як правильно розмістити тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів / Т. Марчук // Фінансовий контроль. – 2019. – № 1. – С. 22-25.
 16. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об'єднаної територіальної громади: навч. посіб. – Київ : [б. в.], 2017. – 121 с.
 17. Могиляк П. Перехід на централізовану модель здійснення видатків місцевих бюджетів: досвід Львівщини / П. Могиляк // Казна України. – 2019. – № 7. – С. 16-23.
 18. Немова С. Звітність про виконання місцевих бюджетів / С. Немова // Казна України. – 2020. – № 1. – С. 15-19.
 19. Петрушак Н. Бюджет розвитку місцевих бюджетів: формування та використання, особливості обслуговування в установах банків державного сектору / Н. Петрушак // Казна України. – 2019. – № 8. – С. 35-41.
 20. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування: навч. посіб./ Н. Балдич, О. Берданова, К. Бліщук. – К. : К.І.С., 2014. – 198 с.
 21. Реформації соціально-економічного розвитку України: колектив. монографія / В. Г. Горник, В. Корнєєв, О. Царенко. – Київ : [б. в.], 2018. – 449 с.
 22. Сидорчук А. Поняття ефективності використання коштів місцевих бюджетів / А. Сидорчук // Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – № 3. – С. 104-109.
 23. Скрипник Г. Державний фінансовий контроль виконання місцевих бюджетів / Г. Скрипник, Г. Примачок // Економічні студії. – 2019. – № 3. – С. 148-153.
 24. Софілканич Р. Механізм формування бюджетів органів місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізації / Р. Софілканич, В. Смочко // Регіональна економіка та управління. – 2018. – № 3. – С. 83-88.
 25. Татарин Н. Формування місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації / Н. Татарин, І. Пупко // Причорноморські економічні студії. – 2018. – № 29 ч. 2. – С. 85-89.
 26. Фінансово-економічна безпека суб'єктів господарювання в умовах децентралізації в Україні: колектив. моногр. / В. Глущенко, О. Носова, Є. Ковальов, О. Маковоз. – Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – 234 с.
 27. Що має знати депутат місцевої ради / І. Лопушинський. – К. : ІПО, [200-]. – Кн. 3: Бюджет і бюджетний процес на рівні місцевого самоврядування в Україні. – 160 с.

Довідка виконана 05.05.2020. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031