Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Юридичні науки Діяльність Національної поліції України: перші кроки та зарубіжний досвід

Діяльність Національної поліції України: перші кроки та зарубіжний досвід

Діяльність Національної поліції України: перші кроки та зарубіжний досвід

 1. Біленчук П. Поліцейське право - нова наука про безпеку людини, суспільства, держави: історіографія, джерелознавство, теорія, методологія, методика, праксеологія / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. . - 2015. - № 5. - С. 33-35.
 2. Бухтіяров О. Муніципальні поліцейські органи деяких зарубіжних країн: повноваження та порядок фінансування / О. Бухтіяров // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 1. - С. 41-45. - Бібліогр. у кінці ст.
 3. Гіда Є. О. Деонтологічні засади діяльності поліції та їх закріплення у міжнародно-правових документах / Є. О. Гіда // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2014. - № 25. - С. 20-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Григоренко І. А. Особливості правоохоронної (поліцейської) діяльності у Німеччині: теоретико-правовий аспект / І. А. Григоренко // Держава і право. - 2013. - N 60. - С. 52-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Григорьев В. Н. Налоговая полиция : правовое регулирование деятельности : учеб.-практ. пособие / В. Н. Григорьев, И. И. Кучеров. - М. : Учеб.-консультац. центр "ЮрИнфоР", 1998. - 256 с.
 6. Денисюк Д. С. Принципи діяльності національної поліції України: теорія та практика реалізації / Д. С. Денисюк // Митна справа. - 2015. - N 5. - С. 63-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Діяльність поліції у демократичному суспільстві: Чи є ваша поліція оборонцем Прав Людини? : юридические статьи / М-во внутр. справ Австрії. - Б. м. : Б. в., Б. г. - 54 с.
 8. Жалій Т. В. Правовий статус поліції в системі правоохоронних органів України та США в контексті вивчення теми у ВНЗ України / Т. В. Жалій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2015. - N 35 ч.2 т.2. - С. 120-123. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Ковальський В. Міліція чи поліція? / В. Ковальський // Віче. - 2012. - N 17. - С. 10-11.
 10. Костюк В. Л. Зниження кількості правопорушень - досвід Нью-йоркської поліції / В. Л. Костюк // Митна справа. - 2015. - N 5. - С. 69-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Кривицький Ю. Верховенство права як принцип діяльності міліції: перспективи закріплення та реалізації в умовах реформування МВС України / Ю. Кривицький // Юридична Україна. - 2013. - N 8. - С. 8-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Пихтін М. Історико-правовий аналіз охорони громадського порядку в Україні / М. Пихтін // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - N 3. - С. 17-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Права людини і їхній захист згідно норм міжнародного права : брошура для поліції / Рада Европи ; підготов. тексту Ральф Крошоу. - Л. : Кальварiя, 2002. - 15 с.
 14. Пядишев В. Г. Вдосконалення взаємодії цивільної поліції ООН із гуманітарними організаціями в зонах локальних збройних конфліктів: міжнародно-правові та організаційні аспекти / В. Г. Пядишев // Держава і право. - 2013. - N 62. - С. 346-357. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Реформування поліції в країнах Центральної та Східної Європи: процес і прогресс / П. Абрахам, Д. Бакрач, А. Бек та ін.; за ред.: М. Капаріні, О. Мареніна, передм. О. Ярмиша. - К. : НУВС, 2005. - 296 с. : табл.
 16. Самандас Н. В. Професійна культура поліцейського як один з основних чинників підвищення позитивного іміджу поліції: зарубіжний досвід / Н. В. Самандас // Держава і право. - 2013. - N 59. - С. 364-369. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Сапрун О. В. Практика іберійського досвіду діяльності регіональних підрозділів поліції / О. В. Сапрун // Карпатський правничий часопис. - 2013. - N 1. - С. 93-95. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Сидорець В. А. Національна поліція України як суб'єкт провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху / В. А. Сидорець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2015. - N 35 ч.2 т.3. - С. 7-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Тейлор М. Проблема прав людини в поліційній практиці : довідник / М. Тейлор. - Б. м. : Б. в., Б.г. - 56 с. : іл.
 20. Уільдрікс Н. Діяльність поліції в посткомуністичних суспільствах : насильство у відносинах поліції і громадськості, демократична поліційна модель і права людини / Н. Уільдрікс, П. ван Реенен ; пер. з англ. Н. С. Дейнека, голов. ред. Н. М. Гайдук. - К. : Атіка, 2006. - 248 с. : табл.
 21. Україна. Закони. Закон України  «Про Національну поліцію» : від 02 липня 2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. - № 63. – С. 33.
 22. Фільштейн І. В. Правове регулювання діяльності поліції Грузії та Національної поліції України (порівняльний аналіз) / І. В. Фільштейн // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2015. - N 35 ч.2 т.3. - С. 18-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
 23. Фільштейн І. В. Шляхи подолання корупції в органах внутрішніх справ Національної поліції України (на досвіді Грузії) / І. В. Фільштейн // Право і суспільство. - 2015. - N 6/2 ч.2. - С. 145-148. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Фільштейн, М. В. Досвід країн Прибалтики в подоланні корупції в поліцейському середовищі / М. В. Фільштейн // Право і суспільство. - 2015. - N 6/2 ч.2. - С. 149-152. - Бібліогр. наприкінці ст.
 25. Фільштейн, М. В. Принципи та шляхи реформування правоохоронної системи (на досвіді країн Прибалтики) / М. В. Фільштейн // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2015. - N 35 ч.2 т.3. - С. 22-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
 26. Чумак, В. В. Особливості організаційної побудови поліцейської системи Литовської Республіки / В. В. Чумак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2014. - N 12 т.1. - С. 141-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
 27. Чумак, В. В. Поліція як суб'єкт реалізації правоохоронної функції держави: пріоритетні напрямки правоохоронної діяльності (на прикладі Грузії та країн Балтії) / В. В. Чумак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2015. - N 33 т.2. - С. 83-86. - Бібліогр. наприкінці ст.
 28. Чумак, В. В. Принципи діяльності поліції Грузії: адміністративно-правовий аспект / В. В. Чумак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. . - 2015. - N 15 т.1. - С. 95-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
 29. Михайлова, Ю. О. Основні напрями забезпечення безпеки життєдіяльності працівників Національної поліції / Ю. О. Михайлова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2015. - N 35 ч.2 т.2. - С. 156-157. - Бібліогр. наприкінці ст.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30