Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності

Довідкові видання

Довідкові видання
 

К28.088(4УКР)л64я6
Г 12

Гавриленко Н. О. Атлас видів рослин "Червоної книги України", які культивуються в дендропарку "Асканія-Нова" / Н. О. Гавриленко ; в авт. ред. ; фот.: Н. О. Гавриленко, В. С. Гавриленко ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна. - Асканія-Нова : [б. в.], 2015 (Д. : Половко Н. В.). - 69 с. : кольор. фот., табл.

В75050
42.143
Т 35

Терещук А. Лікарські рослини : (сорокотравник) : довідник / А. І. Терещук. - Рівне : [б. в.], 2016. - 108 с. - Авт. зазнач. на обкл. та звороті тит. арк. - Бібліогр.: с. 95.

В75318
42.34я20
Б 90

Бублик Б. А. Энциклопедия разумного огородника : весь многолет. опыт авт. в одной кн. / Б. А. Бублик ; координатор проекта Е. В. Новак ; ред. С. В. Сергина. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 319, [1] с. : рис., табл.

В75325
48я2
Б 79

Большой ветеринарный справочник : настол. кн. фермера / сост. Ю. Д. Бойчук ; гл. ред. С. С. Скляр. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 381, [2] с. : табл., рис. - Библиогр.: с. [382].

Б9744
53.59
С 79

Степанова Н. И. Большая защитная книга здоровья / Наталья Степанова. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 1053, [1] с.

В75255
60.5в62я2
Г 54

Глосарій термінів з моніторингу та оцінювання / А. Горошко [та ін.] ; Укр. асоц. оцінювання. - 2-ге вид. - К. : УАО, 2016. - 56 с. - Бібліогр.: с. 38-40.

В75084
63.3(0)я20
З-14

Загадки історії : для дітей серед. шк. віку / уклад. Г. Е. Єрмановська ; голов. ред. О. В. Красовицький ; іл. Г. В. Беззубова ; худож. оформ. Л. Д. Кіркач-Осіпова. - Х. : Фоліо, 2015. - 317, [1] с. : іл. - (Дитяча енциклопедія : засн. у 2002 р.) (Програма "Українська книга"). - Бібліогр.: с. 315.

 

Г4599
63.3(4УКР)61-8
М 48

Мельниченко В. Ю. Михайло Грушевський у Москві : авт. енцикл.-хроноскоп : до 150-річчя від дня народж. Михайла Грушевського / Володимир Мельниченко ; голов. ред. А. Мнишенко ; худож.-оформ. Ю. Ніколаєнко. - К. : Либідь, 2015. - 565, [1] с. : іл., портр. - (Програма "Українська книга"). - Бібліогр. в підрядк. прим.

В75407
65.9(4УКР)8я73
М 35

Матюшенко І. Ю. Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції : навч. посіб. / І. Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, В. В. Рєзніков ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 495 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Слов. термінів: с. 422-438.

Д3678
67.9(4УКР)304.3я73
А 22

Авторське право для бібліотекарів = Copyright for Librarians : підручник / пер. з англ. О. Васильєва. - К. : ФРАКСІМ, 2015. - 194 с. - Глосарій: с. 153-194.

Д3609
76.106.6
Ч-46

Чередниченко В. Про філателію всім : для юнацтва й дітей, спадкоємців філателіст. колекцій / Валерій Чередниченко ; ред. Н. Ксьондзик. - К. : Смолоскип, 2015. - 111 с. : кольор. фот. - Глосарій: с. 104-109. - Бібліогр.: с. 110-111.

В75396
81.411.1-4
С 13

Сагаровський А. А. Матеріали до фразеологічного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини) / А. А. Сагаровський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 226 с.

В75083
81.411.1-4
Т 69

Тріщук О. В. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа. Неправильно-правильно; Словник помилкового слововживання в сучасних медіа. Правильно-неправильно / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь ; ред. Н. В. Мурашова. - К. : Політехніка, 2015. - 296 с.

Г4608
81.432.5-4
Т 47

Тищенко Д. В. Їдиш-український словник : близько 30 000 сл. / Д. В. Тищенко ; ред.: О. Бейдерман, С. Вашецька, М. Потольський. - Вид. 2-ге, перероб. та допов. - К. : Арт Економі, 2016. - XVI, 942 с. - Бібліогр.: с. VII.

В75460
81.453-4
Н 74

Новогрецько-український, українсько-новогрецький практичний словник : 22 000 сл. та виразів / уклад. Олег Угрінович. - К. : Криниця, 2015. - 414 с.

МБ305-5
83.3(4УКР)5-8я20
Ш 37

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; кер. проекту В. Л. Смілянська. - К. : [б. в.], 2012 - .
Т. 5 : Пе - С / ред. тому: О. В. Боронь, В. Л. Смілянська. - 2015. - 1038, [XVI], [1] с. : іл., кольор. іл. - Бібліогр. наприкінці ст. та в тексті.
Т. 6 : Т - Я / ред. тому: В. Л. Смілянська, Н. П. Чамата. - 2015. - 1117, [XVI], [1] с. : кольор. іл., іл. - Бібліогр. наприкінці ст. та в тексті.

Д3640
85я20
Е 64

Енциклопедія мистецтва : дит. довід. : для дітей серед. шк. віку / редкол.: Г. Б. Мунін [та ін.]. - К. : Агентство по розповсюдженню друку, 2015. - 114 с. : кольор. іл., портр. - (Програма "Українська книга").

М86.211.7
С 13

Сагач Г. М. Божий світ і ми: красномовство у термінах і поняттях : [словник] / Галина Сагач ; КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради. - Вид. 3-тє. - Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2015. - 299 с. : портр. - Алф. покажч.: с. 260-286. - Бібліогр.: с. 287-296.

Г4585
92.0
Д 42

Джонсон Л. Що іноземці мають знати про Америку від A до Z : Як розуміти божевільну амер. культуру, людей, уряд, бізнес, мову і чимало іншого / Ленс Джонсон. - К. : Основи, 2015. - XXX, 481 с. : іл., фот.

Д3708(2016)
92
Н 35

Національний Реєстр Рекордів України 2016 : зб. рекордів / ред. О. Немировський ; фот.: І. Гайдай [та ін.] ; авт. текста: Т. Дорофєєв [та ін.]. - К. : Самміт-Книга, 2016. - 199 с. : кольор. фот.

К92.3
Х 39

Херсон : регіон. щоріч. інформ. довід. / изд. Т. И. Малиновская. - Херсон : Золоті сторінки, 2016. - Вип. 20. - 287 с. : іл.

Г4595
92.5
Д 22

Дванадцять місяців : наст. кн.-календар, 2016 : для молод. та серед. шк. віку / упоряд. Ірина Бойко ; іл. О. Басса [та ін.]. - К. : Веселка, 2015. - 199 с. : кольор. іл., фот. - (Програма "Українська книга").

Календар подій

123 4 567
89 10 11121314
15161718192021
22232425262728
293031