Фіскальна геологія

Фіскальна геологія

 1. Бодюк А. В. Вартісні аспекти надро-ресурсного виробництва / А. В. Бодюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - N 9. - С. 109-112.
 2. Бодюк А. В. Вартісно-ресурсний аспект інформації з досліджень родовищ корисних копалин / А. В. Бодюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - N 1. - С. 26-29.
 3. Бодюк А. В. Вартісно-ресурсні аспекти господарського використання урану / А. В. Бодюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - N 5. - С. 137-141.
 4. Бодюк А. В. Обгрунтування фіскального доходу держави від надрокористувачів / А. В. Бодюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - N 9. - С. 176-180.
 5. Бодюк А. В. Геолого-вартісні аспекти вивчення надр / А. В. Бодюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - N 6. - С. 118-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Галинська Ю. В. Основні питання щодо врахування рентної складової при формуванні доходів природо-експлуатуючих підприємств / Ю. В. Галинська // Інтелект XXI : наук. екон. журн. - 2017. - N 2. - С. 288-293. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Ігнатенко М. М. Нові вимоги нормативно-законодавчого забезпечення обліку, оцінки та оподаткування використання земельних ресурсів / М. М. Ігнатенко, Н. П. Новак // Економіка та держава. - 2018. - N 2. - С. 4-6. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Кодекс України про надра / [Електронний документ] // http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80
 9. Козьяков І. Контрольна компетенція Державної служби геології та надр України / І. Козьяков // Вісник прокуратури. - 2011. - N 12. - С. 42-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Лист ДПС України від 15.06.2012 № 10092/6/15-2116 "Про визначення об’єкту та бази оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин" / [Електронний документ] // http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/resursi/62044.html
 11. Лист «Про особливості справляння рентної плати у 2018 році», лист ДФС України від 18.01.2018 № 1464/7/99-99-12-03-04-17 / [Електронний документ] // http://www.visnuk.com.ua/uk/document/100006961-pro-osoblivosti-spravlyannya-rentnoyi-plati-u-2018-rotsi-list-dfs-ukrayini-vid-18-01-2018-no-1464-7-99-99-12-03-04-17
 12. Огляд актуальних новин законодавства, що вступили в дію з січня 2018 р. // Економіка. Фінанси. Право : інформ.-аналіт. журн. - 2018. - N 2. - С. 41-52.
 13. Податковий кодекс України (кодифікований) : станом на 10.02.2012 // Все про бухгалтерський облік : всеукр. проф. бух. газ. - 2012. - N 17/18(24 лют. - С. 3-386.
 14. Сухіна О. Теоретико-методологічні підходи до удосконалення податкової, інноваційної та екологічної політики у сфері надрокористування / О. Сухіна // Економіст. - 2011. - N 5. - С. 61-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Тильчик В. В. До питання адміністративно-правового забезпечення усунення корупційних ризиків у діяльності державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру України / В. В. Тильчик, Н. А. Шпак // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - N 3. - С. 149-154. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Хоцянівська Н. В. Заповнюємо розрахунок зобов'язань з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин / Н. В. Хоцянівська // Податки та бухгалтерський облік. - 2008. - N35/36(5 трав.). - С. 47-60.

Довідка виконана 03.10.2018. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30