Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Організація роботи Державної казначейської служби України

Організація роботи Державної казначейської служби України

Організація роботи Державної казначейської служби України

 1. Гладких Д. Механізм здійснення казначейських операцій / Д. Гладких, І. Корнійчук // Вісник Національного банку України. - 2004. - № 4. - С. 30-35.
 2. Данишенко О. Особливості здійснення міжкультурної комунікації / О. Данишенко // Казна України. - 2013. - № 1. - С. 36-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Дерев'янко О. Cloud-технології - наступний етап у розвитку іт-інфраструктури Казначейства / О. Дерев'янко // Казна України. - 2015. - № 7. - С. 42-45.
 4. Дрозд І. Професійна етика державного казначея / І. Дрозд // Казна України. - 2010. - № 1. - С. 3-6.
 5. Задунайський, А. Казначей - спеціаліст широкого профілю / А. Задунайський // Казна України. - 2010. - № 3. - С. 29-32.
 6. Заяц М. Особливості планування внутрішніх аудитів в органах казначейства / М. Заяц // Казна України. - 2016. - № 2. - С. 35-38.
 7. Казначейська справа : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Є. О. Галушка та н. - Чернівці : Книги - XXI, 2008. - 464 с. : рис., табл.
 8. Котова С. С. Історичні передумови становлення і розвитку системи державного казначейства України / С. С. Котова // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 8. - С. 23-27. - Бібліогр. у кінці ст.
 9. Куц Ю. Етичні аспекти в діяльності працівників відомчого контролю державного казначейства України / Ю. Куц // Казна України. - 2011. - № 4. - С. 16-18.
 10. Масюк С. Окремі питання використання поштової системи Microsoft Exchange в органах Державної казначейської служби України / С. Масюк // Казна України. - 2016. - № 1. - С. 40-42.
 11. Пальшков К. Контрольні повноваження казначейських органів на етапі реєстрації зобов'язань / К. Пальшков // Казна України. - 2010. – № 5. - С. 35-36.
 12. Подоляк О. Де і як куються казначейські кадри / О. Подоляк // Казна України. - 2010. - № 5. - С. 43-44.
 13. Попова Л. М. Казначейська справа : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Попова, С. М. Попова, В. І. Успаленко. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 163 с. : рис.
 14. Прекрасна О. І. Поняття та види регулятивних адміністративно-правових відносин за участю Державної казначейської служби / О. І. Прекрасна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2015. - № 18 т.1. - С. 117-120. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Романський І.Схема інфраструктури інформаційно-телекомунікаційної АС "Є-Казна" / І. Романський // Казна України. - 2015. - № 7. - С. 40-42.
 16. Рощина О. Організація роботи органів Державного казначейства з проведення операцій щодо відкриття асигнувань / О. Рощина // Казна України. - 2010. - № 2. - С. 26-29.
 17. Руденок Л. Організація роботи над проектом нормативно-правового документа / Л. Руденок // Казна України. - 2015. - № 6. - С. 31-33.
 18. Сидоренко Т. Виконання контрольних повноважень органами Державної казначейської служби України / Т. Сидоренко // Казна України. - 2013. - № 2. - С. 34-36.
 19. Символіка Державної казначейської служби України // Казна України. - 2013. - № 1. - С. 2.
 20. Тітова О. Проблемні питання щодо виконання рішень про стягнення коштів боржників, рахунки яких відкрито в органах Казначейства / О. Тітова // Казна України. - 2015. - № 5. - С. 31-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Форкун І. В. Основи казначейської справи : навч. посіб. / І. В. Форкун, Н. Л. Фролова ; кер. вид. проекту С. В. Піча. - Л. : Новий Світ-2000, 2012. - 476 с.
 22. Чуб З. Захист прав та свобод людини й громадянина: гарантії їх реалізації в контексті повноважень Державної казначейської служби України / З. Чуб // Казна України. - 2013. - № 6. - С. 10-13.
 23. Шаповал О. Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів у бюджетній сфері України / О. Шаповал // Віче : журн. Верховної Ради України. - 2014. - № 8. - С. 17-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Юрій С. І. Казначейська система : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. І. Юрій, В. І. Стоян, О. С. Даневич. - [2-ге вид., змін. й доповн. ]. - Т. : Карт-бланш, 2006. - 819 с. : табл.
 25. Якунін О. Інституціалізація експертно-аналітичної діяльності в Державній казначейській службі / О. Якунін // Казна України : всеукр. наук.-практ. журн. - 2013. - № 1. - С. 33-35.

Довідка виконана 18.08.2016. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031