Главная Наши публикации: ЭБ Библиографические указатели Источники и кодификация права Украины XIX - начала XX в .: информационный дайджест. Вып. 1.

Джерела та кодифікація права України XIX – початку XX ст.: інформаційний дайджест. Вип. 1.

Джерела та кодифікація права України XIX – початку XX ст.: інформаційний дайджест. Вип. 1. / ХОУНБ ім. Олеся Гончара; уклад. Т. С. Федько. – Херсон, 2018.

ПЕРЕДМОВА

Історично склалося так, що наприкінці XVIII ст. після трьох поділів Речі Посполитої українські землі опинилися у складі двох імперій – Російської та Австро-Угорської, що позначилося як на долі українського народу, так і на історіографії розвитку права України. У останньому десятилітті XVIII ст. ліквідовані Катериною II і від­новлені Павлом І «попередні права в галузі судоустрою і судо­чинства» в Україні застаріли, а тому вже не відповідали її колоніальному становищу в Російській імперії та новим умовам соціально-економічного розвитку суспільства.
Спроби реформування права України і всієї імперії ще мали місце в першій половині XIX ст. Одна з експедицій імперської кодифікаційної комісії у 1807 р. розробила «Зібрання малоросійських прав». По суті це був своє­рідний проект цивільного кодексу на території колишньої Гетьманщини. Цей документ був підготовлений на основі джерел «попередніх прав» України і складався з трьох частин, в яких були сформульовані такі правові норми:
1) щодо осіб (правоздатність, дієздатність, сімейні ­взаємовідносини, спадщина);
2) щодо речей (володіння, користування, розпорядження);
3) щодо дій (зобов’язання з договорів, заподіяння шкоди, сервітути).

Визначена урядом програма роботи кодифікаційної ко­місії ("Комиссии составления законов") передбачала коди­фікацію загальноімперського та місцевого права. Офіційним приводом для кодифікації місцевого права була необхід­ність систематизації норм, що діяли в Україні.
Цією проблемою займалися три експе­диції кодифікаційної комісії. Перша експедиція працю­вала над кодифікацією основ права Російської імперії в цілому. Друга – над кодифікацією права окремих місце­востей, третя – редагувала розроблені проекти кодексів.
Упродовж другої половини XIX ст. у суспільно-політичному ладі та праві російської України спостерігалася чітка тенденція, спрямована на зміцнення поліційно-бюрократичної самодержавної системи, посилення національного гніту та уніфікацію правової системи.
Мета інформаційного дайджесту – ознайомити користувачів із джерелами права та першими спробами кодифікації права на території України в період XIX-початку XX століть, які є у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара.
Інформаційний дайджест включає книги, публікації з періодичних видань українською та російською мовами.
Матеріал систематизовано у два розділи. Перший розділ вміщує інформацію про джерела і основні риси права України XIX століття. Другий – формування та кодифікація права України наприкінці XIX - початку XX століть.
Інформаційний дайджест розрахований на науковців з історії права, викладачів, студентів та широке коло користувачів.

Календарь событий

    123
4 5 6 7 8910
11121314 15 16 17
181920 21 222324
25 26 27 28 29 30