Солодке золото України : до Дня пасічника

Солодке золото України : до Дня пасічника

1. Бджільництво : корисні поради пасічникам / [пер. з рос. О. А. Російської]. – Донецьк : БАО, 2005. – 110, [1] с. : іл., табл. – (Господарю в подарунок).
2. Большой современннй справочник пчеловода : 15 000 полезных советов опытных пасечников для начинающих и профессионалов / Э. В. Белик. – Донецк : БАО, 2004. – 542 с.: ил., табл. – (Книга – подарок).
3. Все о пчеловодстве : Практ. советы пчеловодам / сост. А. С. Забоенко. – Донецк : БАО, 2007. – 344, [1] с.: ил., табл.
4. Вчені допомагають пасічникам : інтерв'ю з директором Полтав. філ. Ін-ту бджільництва / розмову вела Н. Муквич // Пасіка. – 1997. – № 4. – С. З-5.
5. Грибок М. Об'єднання пасічників у контексті європейських традицій / М. Грибок // Укр. пасічник. – 2003. – № 6. – С. 30-33.
6. Демченко М. Наше медове свято : цього року бджоляри України офіційно відзначили День пасічника / М. Демченко // Пасіка. – 1997. – № 11. – С. 4-5.
7. Деревні медоноси та пилконоси України : літні та осінні / В. К. Балабушка, М. П. Балабушка, Л. В. Ібрагім та ін. – К. : Дім, сад, город, 2007. – 84 с. : іл. ; [6] арк. іл.
8. Дорогоцінні продукти бджільництва : [довідник] / [пер. з рос. І. Г. Данилюка]. – Донецьк : БАО, 2006. – 191 с.: іл., табл.
9. Зєвахін Л. Прометеї бджільництва / Л. Зєвахін // Укр. пасічник. – 1999. – №11. – С. 28-29.
10. Календар бджоляра / пер. з рос. Російської О. А. – Донецьк : БАО, 2006. –238, [1] с. : іл.
11. Календар пасічника / [А. І. Черкасова, І. К. Давиденко, Т. М. Писаренко та ін.]. – 3–тє вид., переробл. і доповн. – К. : Урожай, 1995. – 171, [1] с, [16] арк. фотогр.
12. Календарь пчеловода / [сост. Э. В. Белик]. – Донецк : БАО, 2003. – 254, [1] с. : ил., табл. – (Книга–подарок).
13. Карпатські бджоли : lовідник / Г. А. Аветисян, В. О. Губін, М. К. Шевчук; ред. В. А. Гайдар, ред. В. П. Пилипенко. - Ужгород : Карпати, 1982. - 224 c.
14. Кулинич Я. Історія появи українського вулика / Я. Кулинич // Укр. пасічник. – 1997. – №3. – С. 14.
15. Матящов М. Розвиток бджільництва — справа державна / М. Матяшов // Укр. пасічник. – 2003. – № 1. – С. 35-36.
16. Мельник-Писаренко Т. В. Майбутнє – за комплексним напрямом виробництва / Т. В. Мельник-Писаренко, К. І. Ємець // Укр. пасічник. – 2002. – № 8. – С. 31.
17. Мельниченко О. Два погляди на одну проблему : нац. ідея в укр. бджільництві / О. Мельниченко // Укр. пасічник. – 2002. – № 6. – С. 23-27.
18. Муквич Н. В. "Укрбджолопром"— Національна асоціація пасічників України  / Н. В. Муквич // Пасіка. – 1997. – № 8. - С. 30.
19. Організація фермерських господарств, спеціалізованих по виробництву продукції бджільництва / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т бджільництва їм. П. І. Прокоповича ; [підгот.: Л. І. Бондарчук та ін.]. – К., 1996. – 103 с.: табл.
20. Осташевський М. Голос на захист бджіл і пасічників; Пасіка і людські взаємини / М. Осташевський // Укр. пасічник. – 2002. – № 10. – С. 21-22.
21. Осташевський М. Д. Пасіка, медодаї, бджолопродукти / М. Д. Осташевський. – Л. : Укр. пасічник, 2005. – 62 с. : іл., табл. ; [8] арк. кольор. фотоіл. — (Бібліотечка "Український пасічник"; вип. 2).
22. Пасєка П. Ще раз про якість меду і його реалізацію / П. Пасєка // Укр. пасічник. – 2003. – № 4. – С. 23-24.
23. Писаренко Т. М. Тут готують спеціалістів з бджільництва / Т. М. Писаренко // Пасіка. – 1997. – № 6. – С. 2-3.
24. Піддубний П. Правовий захист авторських прав, комерційної таємниці та підприємницької діяльності / П. Піддубний // Укр. пасічник. – 2002. – № 6. – С. 27—28.
25. Полезные советы пчеловоду / сост. В. П. Забоенков. – Донецк : БАО, 2002. – 126 с.: ил. – (Хозяину в подарок).
26. Поліщук В. П. Пасіка / В. П. Поліщук. – К.: Ділова Україна, 1993. – 272 с.: іл., табл.
27. Практикум з питань бджільництва та хвороб бджіл : навч. посіб. для студ. фак. вет. медицини вищ. аграр. захл. III – IV рівнів акредитації / О. Б. Домбровський, Б. М. Ярчук, Р. В. Тирсін та ін. ; за ред. О. Б. Домбровського, Б. М. Ярчука. – Біла Церква : Білоцерк. держ. аграр. ун-т, 2002. – 247 с. : іл., табл.
28. Продукты пчеловодства : 1200 полезных советов. – Донецк : БАО, 2005. – 189, [1] с.: ил., табл.
29. Продукты пчеловодства : 1200 полезных советов / сост. В. П. Забоенков. – Донецк : БАО, 2003. – 189, [1] с.: ил., табл.
30. Прохода І. Наука – виробництву / І. Прохода // Укр. пасічник. – 2002. – № 5. – С. 23-25.
31. Пуговиця М. На дальній станції зійду - не пахне медом / М. Пуговиця // Дніпро. - 2007. - № 11/12. - С. 101-114.
32. Пчеловодство : [справ, пособие]. – Донецк : Донеччина, 2000. – 188 с. : ил., табл. – (В помощь фермеру).
33. Пчеловодство : об опыте известных пчеловодов мира и их практические советы / [сост. и пер. с пол. Н. В. Бабиной.]. – Минск : СЛК, 1996. – 446 с.
34. Пчелы / сост. А. Забоенко. – Донецк : БАО, 2001. – 127 с. : ил. – (Хозяину в подарок).
35. Рудка Б. Національний музей бджільництва України чекає відвідувачів / Б. Рудка // Пасіка. – 1997. – № 4. – С. 8.
36. Скуратівський В. Кухоль меду / В. Скуратівський ; ред. Н. Демченко та ін. – Л. : Гердан Графіка, 2000. – 303 с. : іл. – Бібліогр.: с. 295-303.
37. Україна. Закони. Про бджільництво : закон України від 22 лют. 2000 р. № 1492-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 121. – Ст. 157.
38. Федоренко С. Перший український сайт з бджільництва в Інтернеті / С. Федоренко // Укр. пасічник. – 2002. – № 10. – С. 25-27.
39. Чугунний Є. Г. Американський досвід – бджолярам України / Є. Г. Чугунний // Пасіка. – 1997. – № 11. – С. 25-28.
40. Яцун О. Щоб бджільництво стало прибутковим / О. Яцун // Пасіка. – 1997. – № 4. – С. 5.

Довідка виконана 19.01.2012 . Виконавець Кисельова А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930