Сучасний стан і розвиток хмелярства в Україні

Сучасний стан і розвиток хмелярства в Україні

1. Вільховий Ю. Особливості сплати збору на розвиток виноградства, садівництва та хмелярства / Ю. Вільховий // Вісник податкової служби України. - 2003. - № 13. - С. 26-29.
2. Гладких О. Українське хмелярство : стан та перспективи / О. Гладких, І. Штанько // Пропозиція. - 2009. - № 2. - С. 58-68.
3. Головач Г. С. Розвиток галузі хмелярства в Україні / Г. С. Головач // Вісник аграрної науки. - 2003. - № 4. - С. 79-80.
4. Золотницька Ю. В. Аналіз беззбитковості галузі хмелярства як інструмент прийняття оперативних управлінських рішень / Ю. В. Золотницька // Економіка АПК. - 2010. - № 8. -  С. 123-128.
5. Либацкий Е. П. Хмелеводство : учебник для ПТУ / Е. П. Либацкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1993. - 286 c.
6. Проценко А. В. Інноваційне забезпечення галузі хмелярства / А. В. Проценко // Економіка АПК. - 2010. - № 8. -  С. 112-117.
7. Пуговиця М. Ой, хмелю,мій хмелю / М. Пуговиця // Пропозиція. - 2002. - № 8-9. - С. 36-37.
8. Ратошнюк Т. М. Перспективи розвитку хмелярства України в контексті євроінтеграційних процесів / Т. М. Ратошнюк // Економіка АПК.- 2008. - № 4. -  С. 59-62.
9. Ратошнюк Т. М. Розвиток хмелярства в ринкових умовах / Т. М. Ратошнюк, І. Ю. Ратошнюк, В. І. Ратошнюк // Економіка АПК. - 2007. - № 7. -  С. 50-55.
10. Ратошнюк Т. М. Розвиток хмелярства в Україні / Т. М. Ратошнюк // Економіка АПК. - 2009. - № 5. -  С. 27-32.
11. Ратошнюк Т. М. Сучасний стан і розвиток хмелярства в Україні / Т. М. Ратошнюк, В. І. Ратошнюк // Економіка АПК. - 2006. - № 8. -  С. 53-55.
12. Ратошнюк Т. М. Управління якістю як засіб зниження ризиковості галузі хмелярства / Т. М. Ратошнюк, О. М. Николик, Т. Ю. Сітнікова // Економіка АПК. - 2008. - № 9. -  С. 103-115.
13. Савченко Ю. І. Використання коштів державної підтримки галузі хмелярства / Ю. І. Савченко // Вісник аграрної науки. - 2008. - № 11. -  С. 72-77.
14. Савченко Ю. І. Оцінка економічності розвитку хмелярства / Ю. І. Савченко, Т. Ю. Приймачук, Т. Ю. Сітнікова // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 1. -  С. 66-70.
15. Силивончик А. На хмельную голову / А. Силивончик // Бизнес. - 2008. - № 45. - С. 122-125.
16. Тулуш Л. Д. Державна фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства / Л.Д. Тулуш // Економіка АПК. - 2005. - № 1. - С. 58-65.
17. Хмелярство : респ. мiжвiд. темат. наук. зб. / Держагропром УРСР, Укр. н.-д. і проект.-технол. ін-т хмелярства ; редкол.: А. О. Годований (відп. ред.) [та ін.]. - К. : Урожай, 1991 - Вип. 13. - 61, [1] с.
18. Шатило О. М. Світові інтеграційні процеси у виробництві хмелю і продуктів хмелярства / О. М. Шатило // Економіка АПК. - 2011. - № 9. -  С. 151-155.
19. Шатило О. М. Тенденції розвитку світового ринку хмелю / О. М. Шатило // Економіка АПК. - 2008. - № 11. -  С. 134-137.
20. Яценко Н. М. Особливості державного фінансування АПК та галузі хмелярства / Н.М. Яценко // Фінанси України. - 2003. - № 1. - С. 63-70.

Довідка виконана 12.04.2013 . Виконавець Тягай А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930