Традиції сімейного читання

1. Традиції сімейного читання

Кожна сім'я - особливий світ, де ціннісні орієнтири батька, матері, старших у сім'ї відчутно позначаються на індивідуальних, читацьких, навчальних, а найбільше – на життєвих устоях дитини. Привернення уваги до проблем сім'ї, пошуки шляхів співробітництва з кожною сім'єю, удосконалення виховних можливостей батьків і сьогодні залишається одним із надзвичайно важливих завдань сьогодення.
Дитяча книга – це особливий світ, який юний читач осягає і розумом, і серцем. Дуже важливо, щоб книга увійшла в його життя якомога раніше, тому що вона незамінна у виробленні уваги, зосередженості, у вихованні душевності, моральності. Не менш важливий її аспект – освітній. Така функціональна багатогранність впливу книги на дітей потребує кваліфікованого, системного підходу до роботи з нею у школі, в бібліотеці і у сім'ї.
Сімейні читання – це своєрідна давня традиція інтелігенції. Це форма спілкування, в якій беруть участь як мінімум троє: дитина, батьки і автор книги. Сімейне читання – це розмова батьків з дітьми про мораль, стимулом якого є спільне читання творів літератури. Це монолог дитини, в якому вона роздумує над змістом твору, прагне виявити і виразити його моральну ідею.
 

Тимофеева И. Н. 100 книг вашему ребенку: беседы для родителей / И. Н. Тимофеева. – М.: Книга,  1987. – 255 с. – (Б-ка для родителей).
Книги, рекомендовані в посібнику, покликані допомогти в керівництві читанням дітей. Розповідається про кращі твори дитячої літератури для дошкільного та молодшого шкільного віку, надано методичні поради по керівництву читанням. 
Тихомирова И. И. Психология детского чтения от А до Я : метод. словарь-справочник для библиотекарей / И. И. Тихомирова. – М. : Шк. б-ка, 2004. – 248 с. – (Профессиональная библиотечка школьного библиотекаря : прил. к журн. "Шк. б-ка": сер. 1 ; вып. 7-8 (2003).
Це спроба на матеріалі дитячого читання відкрити психологічні двері в світ, викликаний словом письменника, і запросити туди всякого, кого хвилює доля літератури та дітей, кого хвилює майбутнє Росії.
Тихомирова И. И. Как воспитать талантливого читателя : сб. ст. / И. И. Тихомирова. – М. : Рус. шк. библ. ассоц., 2009. – Ч. 1 : Чтение как творчество. – 319 с. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : прил. к журн. "Шк. б-ка": сер. 1 ; вып. 3-4).
Книга складається з двох частин. У першій частині - зібрані і систематизовані вибрані авторські публікації, що висвітлюють теоретичні та методичні проблеми творчого читання дітей, вітчизняні традиції виховання талановитого читача. У творчому читанні автор бачить запоруку прогресу нації та відродження духовності Росії. 
Родительское собрание по детскому чтению / сост. Т. Д. Жукова. – М. : Рус. шк. библ. ассоц., 2007. – 286 с. - (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : прил. к журн. "Шк. б-ка": сер. 1 ; вып. 7-8).
Книга пропонує цілий комплекс інформаційно-методичних матеріалів, розроблених кращими російськими фахівцями з читання, наприклад, сценарій проведення загальношкільних батьківських зборів для директорів шкіл та класних керівників, а також рекомендаційні списки і пам'ятки для батьків.
Семейное чтение в год семьи / сост. Т. Д. Жукова. – М. : Рус. шк. библ. ассоц., 2008. - 320 с. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : прил. к журн. "Шк. б-ка": сер. 1 ; вып. 5-6).
Запропонований вашій увазі збірник випущений в рамках руху «Молода Росія читає» і є продовженням книги «Батьківські збори з дитячого читання».
Школьному библиотекарю о семейном чтении. – М. : Рус. шк. библ. ассоц., 2007. – 176 с. : ил. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Приложение к журналу "Школьная библиотека": сер. 1 ; вып. 12).
Збірник складений з кращих статей, які публікувалися в журналі «Домашня шкільна бібліотека» (виходив у видавництві «Шкільна бібліотека» з 2002 по 2005 рік). Багато статей збірника забезпечені маленькою преамбулою. Статті об'єднані спільною темою «сімейне читання» та розкажуть про цю традиційну духовну цінність.
Родительское собрание по детскому чтению : сб. материалов по разработке моделей и методик проведения / Перм. краев. дет. б-ка им. Л. И. Кузьмина, Рус. шк. библ. ассоц. – М. : Рус. шк. библ. ассоц., 2008. – 136 с.
Напередодні Року сім'ї за ініціативою Російської шкільної бібліотечної асоціації в грудні 2007 року на базі Пермської крайової дитячої бібліотеки ім. Л.І. Кузьміна була організована робота Експериментального майданчика зі збору та апробації матеріалів до Загальноросійських батьківських зборів з читання дітей і підлітків. Запропонований збірник складено за матеріалами вищеназваного заходу і містить прості методики, успішно апробовані в школах, дитячих бібліотеках.
Школа чтения: Опыт, теории, размышления: хрестоматия / Сост. И. И. Тихомирова. – М.: Шк. б-ка, 2006. – 304 с.
Книга включає більше двох десятків спогадів про досвід читання у дитячі та юнацькі роки самих різних відомих людей, російських письменників (М. А. Рубакін, К. Д. Ушинський, В. О. Сухомлинський, А. П. Чехов, Л. М. Толстой, А. І. Герцен і ін). Матеріал хрестоматії допоможе скласти чітке уявлення про особливості дитячого сприйняття, щоб підтримувати його і розвивати, цінувати і поважати.
Тимофеева И. Н. Дети. Время. Книга  : пособие для рук. детским чтением / И. Н. Тимофеева. – М. : Рус. школ. библ. ассоц., 2009. – 407 с. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : прил. к журн. "Шк. б-ка": сер. 1 ; вип. 1-2).
Остання книга І. М. Тимофєєвої є першою спробою системного дослідження діяльності дитячих і шкільних бібліотек Росії в справі громадянського та патріотичного виховання дітей та підлітків в пострадянську епоху. Книга написана в жанрі педагогічної публіцистики. Це відкрите і пристрасне вираження авторського ставлення до життя.
Голубева Н. Л. Семейное чтение в детской библиотеке : учеб.-метод. пособие / Н. Л. Голубева. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – 88 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков ; № 32).
У посібнику висвітлені актуальні теоретичні та методичні питання організації сімейного читання в дитячих бібліотеках. Сімейне читання розглядається як спілкування і взаємодію батьків і дітей у процесі читацької діяльності.
Полозова Т. Д. О власти искусства слова и ценности чтения / Т. Д. Полозова. – М. : Рус. шк. библ. ассоц., 2010. – 316 с. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : прил. к журн. "Шк. б-ка": сер. 1 ; вып. 1).
Т. Д. Полозова - вчений, педагог, бібліотекознавець. У пресі не раз відзначалося новаторство, оригінальність її поглядів на естетичну природу, виховне значення художніх творів, адресованих дітям і юнацтву. Актуально, оригінально, продуктивно її розуміння читання як індивідуальної творчої діяльності, естетичного сприйняття творів мистецтва як основи цілісного впливу на особистість, що розвивається.
Сокольская Л. В. Материнское чтение : науч.-практ. пособ. / Л. В. Сокольская ; отв. ред. О. Р. Бородин. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 80 с. : табл. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков ; № 54).
У посібнику на основі авторської концепції розглядається комплекс проблем: материнське читання як традиція російської родини, теоретичні основи материнського читання як психолого-педагогічного процесу, методика материнського читання, бібліотечне сприяння цій сімейній проблемі.
Поварнин С. И. Как читать книги / С. И. Поварнин. – Изд. 3-е. – М. : Книга, 1978. – 79 с.
Брошура знайомить читача з прийомами і навичками раціонального, найбільш продуктивного читання, з психологічними основами сприйняття і засвоєння тексту. Вперше була видана в 1924 році. Це один з перших посібників по методиці читання. Брошура не втратила своєї цінності і в наші дні. Вона з цікавістю буде прочитана сучасним читачем, особливо молоддю.
Фасоля А. Модель дитячого читання XXI століття / А. Фасоля // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 1/2. – С. 29-34.
Голубева Н. Л. Средство организации семейного чтения / Н. Л. Голубева // Библиография. – 2001. – № 4.– С. 46-49
Такмакова Л. Т. Многообразие рекомендаций в помощь семейному чтению / Л. Т. Такмакова // Мир библиографии. – 2008. – № 5. – С. 9-13.
Домашняя библиотека / авт.-сост. Н. Абу-эль-Хасан, В. А. Бородина, А. Н. Ванеев и др., под общ. ред. В. С. Крейденко. - СПб. : Профессия, 2002. - 316 с. - Зі змісту: Домашня бібліотека та сімейне читання

 

 

Коментарі

Библиографы
18.01.2016 08:03
Уважаемая Любовь Такмакова! Спасибо за внимательное прочтение. Ошибочку исправили.
Любовь Такмакова
17.01.2016 15:17
                       Уважаемые коллеги, добрый день!

 Мне приятна Ваша ссылка на мою статью:  Такмакова Л. Т. Многообразие рекомендаций в помощь семейному чтению / Л. Т. Токмакова // Мир библиографии. – 2008. – № 5. – С. 9-13. Вероятно, правильно было бы исправить ошибку в фамилии.

 С уважением Любовь Такмакова

Напишіть свій коментар

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031