Центр української книги в гостях у клубу «Кліо»

15 травня у відділі наукової інформації та бібліографії в рамках діяльності клубів «Кліо» та «Дивослово» відбулася зустріч із представником Центру української книги у м. Херсоні.
У ході заходу представник Центру розповів про діяльність даного центру, його місію та асортимент представлених у магазині видань.

Книжковий огляд:

Островський В. І., Островська Г. Ф. А українською кажуть так… / В. І. Островський, Г. Ф.  Островська. – Вид. 2-ге, доп. й виправ. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2013. – 456 с.
Вчений-філолог П. Ю. Гриценко в одній з радіопередач «Слово про слово» сказав: «Народна мова є живильне джерело, ті потоки Атея, що дають силу титанові. Тільки глибинне занурення в народну мову, осмислений добір з її джерел дає людям крила для творчості». Дана книга якраз допомагає це зробити.
Книжка є незамінним порадником для всіх, хто дбає про мовну культуру та хоче вивчити справжню українську мову.
Прямо порівнюючи мовно-граматичні факти, взяті зі зросійщених джерел (преси, радіо, телебачення), з відповідними прикладами з української класики й народної мови, автори книжки проводять чітку межу між «своїм і не своїм», між тим, що властиве українській мові, а що ні.

Цар І. За що ми любимо Бандеру : з нагоди 90-ї річниці з дня народж. Великого Сина України / І. Цар. – Л. : В-во «Папуга», 2009. – 48 с.
Автор книги ставив собі за мету показати релігійну сторону життя С. Бандери. Розповідає про його родину, роки навчання, служби, та висвітлює його суспільно-політичний світогляд. У книзі використані документальні джерела, які раніше не публікувалися.

Наймарк Н. М. Геноциди Сталіна / Норман М. Наймарк ; пер. з англ. Василя Старка; наук. ред. Ю. І. Шаповал. – К. : Києво-Могил. акад., 2011. - 134 с.
Основна мети книги, за словами її автора, − обґрунтувати кваліфікацію Сталінових масових убивств у 1930-х роках як геноциду», адже правління Сталіна призвело до загибелі мільйонів невинних людей, що їх було розстріляно, заморено голодом, замучено на смерть у в’язницях чи на засланні. 
Видання починається з розгляду питань навколо походження та вживання терміну «геноцид» у міжнародній правовій практиці, зокрема висвітлено історію створення та ухвалення «Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього». Автор розглядає формування Сталіна як народовбивці; конкретні епізоди масових убивств у 1930-х роках (розкуркулення, голод в Україні 1932-1933 років, нищівні кампанії проти неросійських народів); Великий терор 1937-1938 років; проблему порівняння нацистських і радянських злочинів. 
В'ятрович В. М. Історія з грифом «Секретно». Українське ХХ століття / Володимир В'ятрович ; Центр досліджень визвольного руху. – Львів : Часопис, 2013. – 700 с.
Директор Архіву Служби безпеки України, історик Володимир В'ятрович розсекретивши архіви КГБ, висвітлює події з минулого України 1918-1991 років.  У книзі багато цікавих історій з життя окремих людей, що допомагають сформувати об’єктивний образ ХХ ст.

Книги серії «Мілітарна україніка»:

Брехуненко В. Програна битва виграної війни. Битва під Берестечком 161 року: науково-популярне видання / В. Брехуненко. – К. : Темпора, 2013. – 116 с.
Книга присвячена одній із найбільших битв часів Богдана Хмельницького, битві під Берестечком. У науково-популярному форматі розглядаються передумови битви, підготовка сторін, склад і чисельність військ Богдана Хмельницького та Яна Казимира, перебіг битви та її наслідки.
Проаналізувавши діяльність українського гетьмана та старшини відразу після Берестечка 1651 р., автор заперечує панівну на сьогодні оцінку битви як катастрофи для українського війська й Гетьманщини загалом.
Книга багато ілюстрована. Текст книги містить посилання.  

Тинченко Я. Новітні запорожці. Війська Центральної ради, березень 1917–квітень 1918 : науково-популярне видання. – К. : Темпора, 2010. – 112 с.
«Новітні Запорожці» - багатоілюстроване видання, присвячене уніформі та регаліям українських збройних сил у 1917-1918 pp. У книзі опубліковано велику кількість рідкісних фото (значну їх частину – вперше), а також оригінальні малюнки-реконструкції уніформ того часу. У книзі міститься багато посилань на періодичні видання періоду, який досліджується.

Усі ми любимо подарунки, тому дуже вдячні Олександру Базилєву, активному учаснику клубу «Кліо», який опікується роботою Центру української книги та ініціював цю зустріч; він подарував бібліотеці низку цікавих видань з української мови, літератури та історії. До речі, Олександр Базилєв є одним з активних членів клубу «Кліо».
Ми сподіваємося, що такі спільні заходи з Центром української книги стануть гарною традицією.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30