Злочини проти здоров’я

Злочини проти здоров’я

 1. Авдєєв О. Р. Контрольована поставка наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: генеза правового забезпечення та наукових поглядів / О. Р. Авдєєв // Митна справа. - 2015. - N 4. - С. 29-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Авдєєв О. Р. Організаційно-правовий механізм протидії контрабанді наркотичних речовин та фальсифікованих лікарських засобів в ЄС / О. Р. Авдєєв // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. - 2015. - N 34 т.3. - С. 7-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Букрєєв О. І. Визначення родового об'єкта контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів абр прекурсорів: досвід окремих країн світу / О. І. Букрєєв // Право і суспільство. - 2015. - N 4 ч.3. - С. 174-178. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Горбаченко П. А. Система загальносоціального запобігання контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів / П. А. Горбаченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2015. - N 35 ч.2 т.3. - С. 71-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Забродська Т. А. Заходи індивідуального запобігання рецидивним злочинам у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / Т. А. Забродська. - С. 85-90. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т; редкол.: В. М. Стратонов (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - 2014, вип. 2, т. 4. - 2014. - 227 с. : табл., рис.
 6. Забродська Т. А. Напрями та зміст загальносоціального запобігання рецедивним злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків / Т. А. Забродська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. . - 2013. - N 6-1 т.2. - С. 152-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Злочини усфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : глава 5. - С. 424-466. // Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології : в 3 кн. / А. П. Закалюк. - К. : Ін Юре, 2007 - Кн. 2 : Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. - 2007. - 712 с.
 8. Капустіна М. В. Заяви та повідомлення як підстави початку досудового розслідування злочинів у сфері надання медичної допомоги / М. В. Капустіна // Право і суспільство. - 2015. - N 6/2. - С. 177-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Кончаковська В. Боротьба з катуванням - шлях до правової та демократичної держави / В. Кончаковська // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - N8. - С. 112-115. - Библиогр. в конце ст. .
 10. Кривонос М. В. Використання допомоги спеціаліста при встановленні обставин, що сприяли злочинам під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів / М. В. Кривонос // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2015. - N 35 ч.2 т.3. - С. 136-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Махонін Ю. В. Інформаційне забезпечення як один із напрямків вдосконалення діяльності підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України: питання сьогодення / Ю. В. Махонін. - С. 180-185. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т; редкол.: В. М. Стратонов (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - 2014, вип. 1, т. 2. - 2014. - 283 с. : рис.
 12. Мусієнко А. Злочини у сфері трансплантації органів або тканин людини / А. Мусієнко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. - 2007. - N10. - С. 115-118. - Бібліогр. у кінці ст.
 13. Плукар В. В. Криміналістична характеристика контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прокурсорів / В. В. Плукар // Митна справа. - 2014. - N 4. - С. 48-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Плукар В. В. Способи контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / В. В. Плукар // Митна справа. - 2014. - N 3. - С. 37-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Ступник Я. В. До питання звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / Я. В. Ступник, Й. І. Горінецький // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право . - 2015. - N 30 т.2. - С. 123-128. - Бібліогр. наприкінці ст
 16. Ступник Я. В. До питання звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / Я. В. Ступник, Й. І. Горінецький // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2015. - N 30 т.2. - С. 123-128. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Ступник Я. В. Кримінально-правове заохочення як засіб протидії злочинам проти здоров'я населення (деякі питання теорії та законотворчості) / Я. В. Ступник // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2014. - N 24 т.4. - С. 59-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Фесенко Є. В. Злочини проти здоров'я населення, не пов'язані з наркотизмом: науково-практичний коментар / Є. В. Фесенко // Адвокат. - 2008. - N5. - С. 30-35.
 19. Хараберюш О. І. Протидія контрабанді в Україні: оперативно-розшуковий аспект : моногр. / О. І. Хараберюш. - К. : Дакор, 2015. - 415, [1] с.
 20. Шевчук О. М. Контрольне провадження у сфері обігу наркотичних засобів: поняття та стадії / О. М. Шевчук // Право і суспільство. - 2014. - N 4. - С. 193-198. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 17.05.2016. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031