Бібліографічні пам’ятки: поради укладачеві

Бібліографічні пам’ятки: поради укладачеві

У сучасному світі бібліографія – одна з важливих галузей науково-практичної діяльності, завданням якої є інформування користувачів про друковані та електронні документи з метою поширення їх у суспільстві.
Сьогодні бібліотеки як інформаційні центри покликані створювати необхідні умови для реалізації конституційного права на вільне отримання інформації із загальнодоступних джерел. Тому видавнича діяльність бібліотек як один з напрямів інформування користувачів, просування книги та читання, має велике значення.
Основоположним документом інформаційно-бібліографічної діяльності є ДСТУ 7.0-99 «Інформаційно-бібліотечна діяльність, бібліографія: Терміни та визначення». Він виділяє три основних типи бібліографічних посібників – бібліографічний покажчик, бібліографічний список і бібліографічний огляд.
За формою бібліографічні посібники можна розділити на дві групи: посібники великих форм та посібники малих форм.
Великими формами визнано вважати бібліографічні покажчики, путівники, нариси та огляди, бібліографічні антології та енциклопедії.
Малі форми бібліографії – рекомендаційні списки літератури, пам'ятки, закладки, листівки, буклети, плани читання тощо.
Традиційно бібліотеки створюють універсальні, тематичні, краєзнавчі, персональні, поточні, анотовані посібники переважно малих форм. Вони випускають широке коло інформаційно-бібліографічної продукції для різних категорій користувачів, орієнтуючись на їх читацькі запити і потреби та враховуючи вікові особливості.
Останнім часом набули популярності саме малі форми рекомендаційної бібліографії, тому що допомагають своєчасно донести до читача інформацію про нову літературу, письменників, важливі події – про все, що цікаво користувачеві.
Бібліографічна пам’ятка - мала форма бібліографічного посібника, призначена допомогти читачам у первинному знайомстві з літературою про діяльність будь-якої особи або про суспільно значущу подію.
Її завдання – привернути увагу до творчості або певної особи, дати загальне уявлення, тому «Пам'ятка» рекомендує читачеві необхідний мінімум літератури з цього питання. 
Часто бібліотекарі складають «Пам’ятки», присвячені відомим землякам або творчості письменників. Останні є складнішими. Їхня мета – познайомити читача з основними творами письменника, діяча мистецтва тощо, а також допомогти у вивченні його творчої біографії.
Для бібліографічного списку літератури, який ви плануєте розмістити у «Пам'ятці», відбираються найбільш цінні видання творів письменника, а також література, присвячена його життю і творчості: спогади, видання документального та біографічного характеру, художні твори різних жанрів. Щоб «Пам’ятка читачеві «була оригінальною за змістом, слід включити до неї також цікаву інформацію з книг, нарисів, матеріали з журналів та збірників, присвячені даній особі.

Бібліографічна пам’ятка складається з таких розділів:

  • передмова (або вступ) з короткою біографічною довідкою (необхідні фактичні відомості та інформація про історію написання творів);
  • бібліографічний огляд основних творів письменника, в якому аналізується й оцінюється його творчість. Цьому розділу відводиться центральне місце у «Пам’ятці»;
  • список основних видань і публікацій (якщо в бібліотеці один і той ж твір представлений у різних виданнях, то вибирають одне, більш нове видання або видання, яке має науково-довідковий апарат).
  • короткий список літератури про життя і творчість (спочатку приводять бібліографічні описи книг, що характеризують життя і творчість в цілому, а потім літературу про окремі періоди і конкретні твори).

Той же самий принцип використовується при укладенні бібліографічної пам'ятки про визначну подію: опис події, по можливості з фотографіями або ілюстраціями, та рекомендаційний список літератури.
Привабливі пам’ятки своїм обсягом: з їх змістом можна швидко ознайомитись, при цьому отримавши достатньо інформації; крім того, посібники «малої форми» оформлюються яскраво, забезпечені невеликими рекомендаційними анотаціями. Особливу увагу слід приділити художньому оформленню посібника. Переважно бібліографічні пам'ятки оформлюються у вигляді буклету.
Складання «Пам’ятки читачеві» – робота відповідальна і творча, яка вимагає постійного удосконалення професійної майстерності.

Пам’ятки читачеві з різних питань, складених у 2017-2018 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рекомендованої  літератури:

  1. Бавин С. П. Рекомендательная библиография: как это делается сегодня : практ. пособие для работников б-к / С. П. Бавин ; ред. Л. А. Опарина ; Рос. гос. б-ка, НИО библиографии. - М. : Пашков дом, 2011. – С. 101-114.
  2. Брежнева В. В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий : учеб.-практ. пособ. / В. В. Брежнева, В. А. Минкина ; Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств. - СПб. : Профессия, 2004. – С.132-143.
  3. Геращенко М. Перші бібліографічні пам'ятки як важливе джерело вітчизняної історико-культурної спадщини / М. Геращенко, Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати. - 2015. – № 9. - С. 14-15.
  4. Женченко М. І. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Марина Женченко ; ред. М. Прихода ; худож. оформ. І. Женченка. - К. : Жнець, 2011. – С.53-54.
  5. [Пам'ятки читачеві, видані ХОУНБ ім. Олеся Гончара в 2017-2018 рр.] // http://biblio.lib.kherson.ua/pamyatki-chitachevi.htm
  6. Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - К. : Кондор, 2004. - 217 с. : рис., табл.

Федько Тетяна, головний бібліограф ХОУНБ ім. О. Гончара

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031