Головна Наші публікації: ЕБ Бібліографічні покажчики Джерела права Гетьманщини – української козацької держави: інформаційний дайджест

Джерела права Гетьманщини – української козацької держави: інформаційний дайджест

Джерела права Гетьманщини – української козацької держави: інформаційний дайджест / ХОУНБ ім. Олеся Гончара; уклад. Т. С. Федько. – Херсон, 2019.

 

Передмова

«Згада козак Гетьманщину, Згада та й заплаче!
Було колись, панували,Та більше не будем!..
Тії слави козацької Повік не забудем!..»
Т. Шевченко

Вивчення українського права Гетьманщини заслуговує на особливу увагу, оскільки саме на цей період припадає процес становлення державно-правової системи України. На підставі рішення Переяславської Ради від 18 січня 1654 року та «Березневих статей» того ж року значна частина України –  Лівобережжя і Київ з околицями – увійшла до складу Росії на правах широкої автономії.

Оскільки на територію України не була поширена дія російського права, там залишилися чинними так звані попередні права, звичаєве право, польсько-литовське законодавство і магдебурзьке право. На підставі цього 27 березня 1654 року Жалуваною грамотою московського царя Олексія Михайловича було встановлено, щоб Малоросія управлялася й судилася за своїми стародавніми правилами й законами.

Джерелами процесуального права доби Гетьманщини були передовсім правні кодекси й книги попередньої доби: Литовський статут (1588 р.) і знамениті збірники німецького міського права, зокрема «Саксонське зерцало» і «Порядок», модифіковані у практиці польським та українським звичаєвим і державним правом.

Починаючи з XVIII сторіччя значно поширюється вплив російського права,зокрема процесуального – «суд по формі». Гетьманські універсали й практика судів доповнювали та часто змінювали тогочасні процесуальні норми й інститути.

Найвизначнішим українським пам’ятником права є Український або Козацький кодекс з 1743 року – збірник правних норм, який хоча й не одержав державної санкції, але широко застосовувався у правничому світі Гетьманщини. Кількість відшуканих списків того кодексу свідчить про його популярність.

Визначним джерелом судового процесуального права тієї доби слід вважати правничий трактат «Суд і розправа», надрукований і обговорений M. Василенком у «Матеріялах до історії українського права» (Т. I), що його видала Всеукраїнська Академія Наук у 1929 році. У тих же «Матеріялах» і поза ними надруковано значну кількість інших важливих джерел до історії права, зокрема процесуального, доби Гетьманщини. Чимало з них чекають на дослідження, а досі ненадруковані – на свою публікацію, що дало б змогу скласти повну історію права тієї доби.

Мета інформаційного дайджесту – ознайомити користувачів із джерелами права Гетьманщини, які є у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара.
До нього увійшли книги, публікації з періодичних видань українською та російською мовами. При підготовці дайджесту використовувався довідково-бібліографічний апарат, електронна картотека статей, бібліографічні покажчики книгозбірні, Інтернет.

Матеріал систематизовано у два розділи. До першого розділу увійшли джерела про історію виникнення та існування козацької держави Гетьманщини. До другого – правові джерела Гетьманщини.
Інформаційний дайджест розрахований на науковців в галузі правознавства, викладачів, студентів та широке коло користувачів.

Розділ 1. Становлення та існування Гетьманщини – автономної козацької держави
Розділ 2. Основні джерела права, які діяли на території гетьманської України
Розділ 3. Впорядкування правових норм гетьманської України
Розділ 4. Судоустрій та компетенція судів Гетьманщини
Список літератури

Календар подій

    123
4 5 6 7 8910
11121314 15 16 17
181920 21 222324
25 26 27 28 29 30