Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності

Книжкові новинки за 2016 рік

Попов Г. В. Захист прокурором прав і свобод дітей : моногр. / Г. В. Попов ; ред. Л. Курінна. - К. : АртЕк, 2016. - 383 с.
Проблема захисту прав і свобод дітей, зокрема й тих, які потрапили у конфлікт із законом, неодноразово ставала предметом наукових досліджень вчених та практиків.
У монографічному дослідженні розкриваються проблемні питання: захист прокурором прав i свобод дітей за межами кримінального судочинства; процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених неповнолітніми; підтримання державного обвинувачення прокурором у справах вказаної категорії; діяльність органів прокуратури у сфері протидії злочинності неповнолітніх; діяльність прокурора з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах щодо неповнолітніх; оптимізації організації роботи прокурора у досліджуваній сфері.
Монографія розрахована на працівників органів прокуратури, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні : колект. моногр. / Ж. А. Белец [та ін.] ; за заг. ред. та передм. Руслана Плюща. - К. : Рідна мова, 2016. - 742, [1] с. : рис., табл.
Місцеве самоврядування в Україні: євроінтеграційний шлях : колект. моногр. / А. Г. Артеменко [та ін.] ; за заг. ред. та вступ. сл. Руслана Плюща. - К. : Рідна мова, 2016. - 805, [1] с. : рис., табл.
У колективних монографіях "Місцеве самоврядування в Україні: Євроінтеграційний шлях" і «Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні» зібрано досвід, знання, бачення ситуації співавторів, а також міжнародні приклади процесів розвитку місцевого самоврядування.
Автори розглядають наукові, теоретико-методологічні та концептуальні засади місцевого самоврядування, а також історію становлення місцевого самоврядування в Україні.
Особливу увагу приділено процесам трансформації влади в умовах реалізації основних засад децентралізації. Тут, зокрема, йдеться і про участь владних інститутів у реформуванні територіальних громад, і про побудову перехідного процесу. Головне, на переконання авторів, - все це має ґрунтуватися на демократичних принципах. Всі вони окреслені і чітко визначені. Одним з таких принципів, наприклад, є організація самоконтролю.
Значну увагу було приділено ролі місцевих виборів і формуванню проектного менеджменту.
«Колективна праця фахівців в сфері державного управління та місцевого самоврядування, обов'язково принесе користь і допоможе уникнути глобальних помилок на тому шляху, який обрала Україна», - зазначив доктор наук з державного самоврядування, професор Руслан Плющ, під редакцією якого вийшли колективні монографії.
Для науковців, докторантів, аспірантів, студентів магістратур, усіх, хто цікавиться проблемами історії виникнення, напрямів і принципів діяльності, повноважень органів місцевого самоврядування.

 

Безпека людини, суспільства, держави : правові, криміналістичні і психофізіологічні засади. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. 17 листопада 2015 р.(м. Київ) / За заг. ред. Ю. Л. Бошицького, О. В. Чернецької, Г. С. Семакова, П. Д. Біленчука. - Львів, "Галицька видавнича спілка", 2016. - 193 с.
17 листопада 2015 року відбулась Міжнародна наукова конференція «Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні, психофізіологічні засади», що проходила в Київському університеті права Національної академії наук України. Конференція зібрала професіоналів з криміналістики, юриспруденції різних спеціалізацій, які поділилися своїми розробками і досвідом.
Основні тематичні напрямки конференції: теоретико-правові проблеми функціонування національної безпеки і безпеки людини, суспільства, держави України на сучасному етапі;  конституційна реформа; проблеми  розвитку  криміналістики  і юридичної психології; міжнародна безпека.
У збірнику матеріалів опубліковані статті, у яких висвітлюються концептуальні основи безпеки людини, суспільства, держави, а також всебічно аналізуються правові, криміналістичні і психофізіологічні засади забезпечення цієї безпеки.
Для науковців, викладачів вузів, аспірантів, магістрів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами забезпечення безпеки людини, суспільства та держави.

 

"Юридичні науки : проблеми та перспективи", Всеукр. наук.-практ. конф. (2016 ; Запоріжжя). Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 черв. 2016 р., м. Запоріжжя / Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : [б. в.], 2016. - 142 с.
24-25 червня 2016 року у м. Запоріжжі відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Юридичні науки: проблеми та перспективи». До участі  у  конференції було запрошено викладачів вітчизняних  та зарубіжних  вищих навчальних закладів, аспірантів, здобувачів та студентів.
За результатами конференції видано збірник матеріалів конференції. У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень учасників, які брали участь у конференції. Тематика публікацій охоплює найбільш актуальні проблеми юридичної науки.
Збірник  має  на  меті  обмін  науковою інформацією  стосовно  ролі  права  у  регулюванні  суспільних  відносин, обґрунтування наукових  засад демократичного суспільства,  вивчення  їх впливу  на  процеси  економічного  і  соціального  розвитку  держави; обговорення актуальних наукових проблем вищої освіти, удосконалення організації і методики навчального процесу.
Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідницькій роботі та навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності.
Для науковців, здобувачів, юристів-практиків, представників органів публічної влади.

"Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах", Всеукр. наук.-практ. конф. (2016 ; Запоріжжя). Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 26-27 серп. 2016 р., м. Запоріжжя / Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : [б. в.], 2016. - 115 с.
У збірці представлені матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах",  яка  проводилася  Запорізьким приватним університетом  26-27 серпня 2016 року.
У  них  відображені філософські  та  теоретичні  засади  регіональної  державно-правової  інтеграції; актуальні  проблеми  юридичної науки та освіти; основні напрямки розвитку конституційного, цивільного, трудового, адміністративного,  кримінального  та  кримінально-процесуального  права  в  умовах євроінтеграції.
Для  наукових,  науково-педагогічних  та  практичних  працівників,  аспірантів  і студентів юридичних, держуправлінських та політологічних спеціальностей, а також для тих, хто цікавиться зазначеними проблемами. 

Календар подій

     12
3 4 567 8 9
10111213141516
17 18 192021 22 23
24252627282930