Маслов С.І.

Маслов Сергій Іванович (1880-1957)

Український книго-, літературо- та бібліотекознавець, бібліограф. Професор (1935), член-кореспондент АН УРСР (1939). Навчався в КПІ (з 1898), потім на природничому відділенні (з 1900) і на історико-філологічному факультеті Київського університету св. Володимира (1902-1907). Учень В.М. Перетца. Зробив вагомий внесок у розвиток українського книгознавства, науково-бібліографічного описування стародруків та рукописних книг. Проводив наукові дослідження у галузі історії давньої російської та української літератур, палеографії, бібліографії та історії друкарства. Викладав у Київському університеті св. Володимира, на Вищих жіночих курсах, у Київському археологічному інституті та інших навчальних закладах Києва (з 1913).
Був одним із перших в Україні викладачів історії книги і бібліотек. В роки Першої світової війни перебував в свакуції в Саратові, де вивчав рукописи і стародруки (1915-1916). У роки Великої Вітчизняної війни перебував в евакуації в Уфі. Був удостоєний вченого ступеня доктора філологічних наук без захисту дисертацій (1948). Через хворобу очей змушений був залишити роботу. Співпрацював з журналом «Бібліологічні вісті» (з 1923). На початку 1930-х рр. праці Маслова були піддані критиці за «націонал-шовіністичні тенденції». Протягом п'яти років його твори не друкувалися (1929-1934).
Автор близько 100 публікацій. Маслов узагальнив бібліографічний досвід у галузі описування слов'янських стародруків, розробив класифікацію типів наукового опису, сформулював принципи комплексного вивчення книги. Основна риса його методики – попримірниковий опис стародруків, який відзначає найдрібніші деталі книг, що дає матеріал для реконструкції історії книги та її примірників.
Значну цінність становлять неопубліковані рукописи бібліографічного характеру: наукові описи рукописних зібрань бібліотек Історичного товариства Нестора-літописця, університету св. Володимира, Київської духовної академії, приватних осіб, бібліографічний супровід до публікацій творів  українських письменників – М. Смотрицького, Л. Карповича, К. Саковича, І. Галятовського та ін. Його наукова бібліотека  (11 тис. т.) та особовий архів (8 335 од. зб.) зберігаються в ІР НБУВ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праці Маслова Сергія Івановича

Ємчук О. Особовий архівний фонд та бібліотечна колекція С. І. Маслова як складова вітчизняної культурної спадщини

Ємчук О. С.І. Маслов: формування особистості вченого

Крекотень В. Лицар філологічної науки

Міщук С. С.І. Маслов – книгознавець, археограф рукописних книг

Сергій Іванович Маслов

Степченко О. Маслов Сергій Іванович завідуючий відділом стародруків ВБУ в 1926-1941 рр.

Шатрова М. Історіографія досліджень наукової спадщини вчених-книгознавців України другої половини ХІХ — початку ХХ ст.

 

Календар подій

    123
4 5 6 7 8910
11121314 15 16 17
181920 21 222324
25 26 27 28 29 30