Становлення парламентаризму в Україні

Становлення парламентаризму в Україні

 1. Габінет Д. А. Ідеї парламентаризму в проектах конституцій незалежної української держави періоду між світовими війнами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. 2015. № 33 т. 1. С. 14–18.
 2. Гавриленко О. А. Історія держави і права України: хрестоматія-практикум: навч. посіб. для студ. ВНЗ України. Х., 2015. 346 с.
 3. Гончаренко В. Д. Історія українського парламентаризму (до 100-річчя утворення Української Центральної Ради). Вісник Національної академії правових наук України. 2017. № 2. С. 214–241.
 4. Дорошенко Д. І. Нарис історії України. Львів, 1991. 574 с.
 5. Єрмолаєв В. Деякі питання становлення вітчизняного парламентаризму в новітню добу. Вісник Академії правових наук України. 2010. № 2. С. 52–60.
 6. Журавльова Г. Витоки українського парламентаризму. Віче. 1998. № 6. С. 135–140.
 7. Захарченко П. Виборче законодавство Української Центральної Ради: історико-правовий досвід ухвалення та реалізації. Право України. 2017.  № 3. С. 31–37 .
 8. Зеленько Г. Політична участь як індикатор розвитку парламентаризму: специфіка України. Національна безпека і оборона. 2017. № 3/4. С. 145–148.
 9. Максимець Б. Історія становлення інституту парламентаризму в Україні. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2009. № 3. С. 202–208.
 10. Михайловський В. Від Ярослава Мудрого до Пилипа Орлика. Український тиждень. 2018. № 42. С. 56–59.
 11. Політична культура і парламентаризм в Україні: сучасний стан та основні проблеми. Національна безпека і оборона. 2017. № 3/4. С. 2–111.
 12. Політична культура українського суспільства і стан парламентаризму на сучасному етапі: проблеми і тенденції розвитку, шляхи удосконалення: фахова дискусія. Національна безпека і оборона. 2017. № 3/4. С. 126–141.
 13. Придачук О. А. Представницьке народовладдя в контексті правової охорони Конституції України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. 2014. № 11 т. 1. С. 79-82.
 14. Процюк І. Парламентська форма правління: сутність і особливості. Вісник Академії правових наук України. 2012. № 4. С. 65-74.
 15. Теліпко В. Е. Парламентське право. Академічний курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. К., 2011. 660 с.
 16. Тищик Б. Й. Історія держави і права України. Академічний курс: підручник. К., 2015. 807 с.
 17. Швидько Г. К. Історія держави і права України (X-початок XIX столiття): навч. посiб. Дніпропетровськ, 1998. 175 c.
 18. Яковлєв А. А. Конституційно-правовий досвід зміни форми державного правління в Україні (2004-2010 рр.). Держава і право. 2012. № 58. С. 117–122.
 19. Яровой Т. С. Демократичний потенціал українського парламентаризму. Економіка та держава. 2014. № 10. С. 121–123.

Довідка виконана 12.05.2021. Виконавець Віжічаніна Л.

 

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24252627282930