Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності
Головна Наш відділ Правове довідкове бюро Право та закон для кожного Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Міністерство освіти та Міністерство юстиції України узгодили порядок зарахування дітей до початкової школи.
У Мін’юсті підписано порядок зарахування учнів до 1 класу. Отож для вступу до школи першачків не змушуватимуть проходити будь-які конкурси на перевірку знань. Всі матимуть гарантований доступ до освіти як найближче до місця проживання. Це – один з важливих принципів реформи освіти.
Документ набуде чинності 8 травня після публікації в “Офіційному віснику України”. Нижче можна ознайомитись зі змістом:

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізми:
- зарахування дітей до закладів освіти для здобуття початкової, базової чи профільної середньої освіти за денною формою навчання;
- переведення учнів з одного закладу освіти до Іншого; відрахування учнів із закладів освіти.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
- вільні місця – місця, на які може бути зараховано дитину (дітей) в межах спроможності закладу освіти та нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту»;
- діти, які мають право на першочергове зарахування, – діти, які проживають на території обслу­говування закладу освіти;
- жеребкування – спосіб конкурсного відбору дітей для зарахування на вільні місця;
- заклад освіти – початкова школа, гімназія, ліцей або інший заклад загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття початкової, базової середньої та/або профільної середньої освіти;
- спроможність закладу освіти – максимальна кількість учнів, яким заклад освіти в межах на­вчального року може забезпечити здобуття освіти за денною формою навчання;
- територія обслуговування – адміністративно-територіальна одиниця (або її частина чи окремі будинки), визначена і закріплена місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого само­врядування за закладом освіти для забезпечення права кожної дитини, яка проживає на цій тери­торії, на здобуття початкової та/або базової середньої освіти у закладі освіти, що найбільш доступ­ний та наближений до місця проживання дитини.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
Положення цього Порядку щодо батьків дитини стосуються також інших її законних представ­ників.

3.  Цей Порядок не поширюється на:
- заклади спеціалізованої освіти мистецького, спортивного, військового чи наукового спряму­вання;
- спеціальні заклади загальної середньої освіти (спеціальні школи, санаторні школи, навчально-реабілітаційні центри та школи соціальної реабілітації);
- заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

4. Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що вида­ється на підставі заяви про зарахування до закладу освіти (далі – заява про зарахування) одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред'яв­ленням документа, що посвідчує особу заявника) за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку, до якої додаються:
1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред'являється оригінал відповідного документа);
2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за №794/18089;
3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може дода­ватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
16 квітня 2018 року № 367
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016

                       // Офіційний вісник України. – 2018 – № 3. – С. 98-104.              

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

      1
2345678
910 11 12131415
16 171819202122
23242526272829
30