Главная Наши публикации: ЭБ Библиографические указатели З історії джерел права Давньої України: інформаційний дайджест. Вип. 1

З історії джерел права Давньої України: інформаційний дайджест. Вип. 1

З історії джерел права Давньої України: інформаційний дайджест. Вип. 1 / ХОУНБ ім. Олеся Гончара; уклад. Т. С. Федько. – Херсон, 2017.

Історія українського права – це наука,
яка висвітлює нам повстання і безперервний розвиток
правних норм серед українського народу.
Михайло Чубинський

Передмова

Українська правова система почала своє формування в давні часи. Протягом усього часу вона розвивалася та вдосконалювалася, приймалися різні важливі для розвитку правової системи України нормативно-правові акти.
Проголошення незалежної держави України стало юридичним фактом. Відтоді почалося її становлення і визнання на світовій арені. Відкрилася нова сторінка відродження історичної пам’яті, самосвідомості й правового життя українського народу. Без глибокого осмислення тисячолітнього минулого в усій його складності й суперечливості важко зрозуміти сучасні процеси і плідно творити нову державу, в основі якої повинно бути верховенство права, справедливість, закон.
У час всебічних змін у житті українців значно зростає інтерес до історії та права, його звичаїв і традицій. Це пояснюється тим, що право є одним із найважливіших знарядь, інструментів, дороговказів забезпечення соціальної справедливості, гарантій реа­лізації прав та інтересів людини.
Право – частина культури народу. Його вивчення в історичному плані покликано пробудити, відновити те, що втрачено, піднести на вищий рівень індивідуальну правосвідомість як частину самосвідомості народу –  справжнього творця своєї історії.
Наука про право України розвивалася так само складно і суперечливо, як і вся історія українського народу. Найважливіші джерела з історії Київської держави – «Повість временних літ», «Руська Правда», договори Русі з греками, найдавніші грамоти на пергаменті та бересті (Новгород, Смоленськ, Вітебськ), князівські та церковні устави, а також літературні твори XI-XIII ст. – «Слово о полку Ігоревім», «Моління Даниїла Заточника», «Повчання Володимира Мономаха», «Слово про загибель Руської землі» (у зв'язку з поразкою на Калці в 1223 р.), «Києво-Печерський патерик» тощо.

Мета інформаційного дайджесту – ознайомити користувачів із джерелами давнього права, які є у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара.
Інформаційний дайджест включає книги, публікації з періодичних видань українською та російською мовами, а також ресурси Інтернет. При підготовці дайджесту використовувався довідково-бібліографічний апарат, електронна картотека статей, бібліографічні покажчики книгозбірні.
Матеріал систематизовано у два розділи. До першого розділу увійшли джерела про державно-правове життя античних держав Північного Причорномор'я: Ольвії та Херсонесу Таврійського. До другого – найважливіші джерела права Київської Русі.
Інформаційний дайджест розрахований на науковців, викладачів, студентів та широке коло користувачів.

Календарь событий

    123
4 5 6 7 8910
11121314 15 16 17
181920 21 222324
25 26 27 28 29 30