Головна Наші публікації: ЕБ Пам'ятки читачеві Популяризація сучасної української літератури в бібліотеці: традиції та інновації

Популяризація сучасної української літератури в бібліотеці: традиції та інновації

Популяризація сучасної української літератури в бібліотеці: традиції та інновації
(пам'ятка читачеві)

Сучасна українська література, як цілісна складова вітчизняної культури, відіграє важливу роль у вдосконаленні інтелектуального, естетичного, духовного, морально-етичного стану українського суспільства. бібліотеки покликані позитивно впливати на естетичні смаки читачів, сприяти, щоб читання стало для них щоденною потребою; представляти панораму сучасної української літератури як невід’ємну частину національної культури, єдине суспільно-естетичне явище з певними загальними течіями, напрямками розвитку, лідерами, дебютантами, критиками.

Популяризація читання має на меті поширення в суспільстві позитивної думки про нього, залучення до читання представників різноманітних вікових категорій, особливо молоді, орієнтованої нині переважно на спілкування у віртуальному середовищі. Значущість промоцїї читання складно переоцінити: саме вона актуалізує потребу в книзі як носії інформації. Пропагування читання – один із найефективніших способів просування книжкової продукції як складової рекламної комунікації.

Рекомендований зразок
Анкета вивчення інтересу читачів до сучасної української літератури

 1. Яка книга сучасного українського автора Вас найбільше вразила?
 2. Кого б із сучасних українських письменників Ви номінували б «Письменником року»? «Письменником десятиліття»?
 3. Які твори сучасних письменників Ви включили б до шкільної програми?
 4. Які з книг сучасної української літератури Ви б хотіли екранізувати?
 5. Які з книг сучасної української літератури Ви б назвали головними книгами свого життя?
 6. Книги яких сучасних авторів Ви б хотіли мати в особистій бібліотеці?

Список рекомендованої літератури:

 1. Амеліна Є. Інноваційні послуги сучасних українських бібліотек / Є. Амеліна, В. Пілярчук // Біблітечна планета. – 2012. – № 1. – С. 14 – 19.
 2. Бейліс Л. Важливі аспекти популяризації української літератури як складової соціокультурної діяльності бібліотек  / Л. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2009. – № 4. – С. 8 – 11.
 3. Бейліс Л. Фестиваль української книги та читання  / Л. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2007. – № 2. – С. 22 – 24.
 4. Беймук Н. Художня література як засіб індивідуальної роботи з користувачами / Бібліотека в освітньому просторі. Проблеми читання художньої літератури та її популяризація у бібліотеці вишу: інформ. бюл. для працівників бібліотек ВНЗ / гол. ред. О.Б. Айвазян. – Хмельницький: ХНУ, 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/Buleten13/buleten13.htm#bei
 5. Бібліотекар як учасник процесу читання та його популяризатор / Нац. парлам. б-ка України, держ. закл; [уклад. М. Талалаєвська; відп. ред. І.Цуріна]. – Київ: НПБУ, 2016. – 43 с.
 6. Булах Т. Д. Заходи з популяризації читання: загальна характеристика / Т. Д. Булах // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 2. – С. 46 – 48.
 7. Від традицій до інновацій: сучасні моделі книжкових виставок: метод. реком. / Хмельниц. ОУНБ ім. М.Островського. – Хмельницький, 2013. – 24 с.
 8. Віжічаніна Л. М. Сучасна українська художня література: огляд // Творча майстерня: зб. метод. матеріалів. – Херсон : ХОУНБГ, 2003 – Вип. 10 / відп. ред. Л. І. Зелена. – 2011. – 68 с.
 9. Косачова О. Буктрейлер як ефективний медіаресурс сучасної бібліотеки / Ольга Косачова // Вісник книжкової палати. – 2014. – № 10. – С. 1 – 4. 
 10. Левченко Н. І. Акція – як засіб залучення до читання та підвищення іміджу бібліотек /  Олександрійська центральна районна бібліотека ім. Д. 1. Чижевського. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/ocrb33/metodicna-storinka/akcia-ak-zasib-zalucenna-do-citanna-ta-pidvisenna-imidzu-bibliotek. – Назва з екрана.
 11. Мельниченко А. Реклама та РR як засоби популяризації української книги // А. Мельниченко, А. Киричок // Вісник Книжкової Палати. – 2014. – № 11. – С. 44 – 45.
 12. Московець Л. Відроджуємо смак до читання / Л. Московець // Бібліотечна планета. – 2012. – № 1. – С. 11 – 12.
 13. Сучасна українська література: поради бібліотекарю / КЗ «ОУНБ імені Тараса Шевченка»; підгот. Р.П. Круценко, Черкаси, 2010. – 16 с.
 14. Туровська Л. Електронна виставка як комунікаційна модель діяльності наукової бібліотеки / Л. Туровська, І. Смоляр // Вісник Книжкової Палати. – 2015. – № 3. – С. 29 – 31.
 15. Форми і методи роботи з читачами: як привернути увагу до бібліотеки : метод. рек. / уклад. М. І. Мельник, Н. С. Головко, О. В. Горбенко ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2015. – 20 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).
 16. Читай книги, що стали подією! [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://unalib.ks.ua/delivery-desk-virtual-exhibition.htm. – Назва з екрана.

Укладач: головний бібліограф Лілія Віжічаніна

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24252627282930