Гібридна війна в Україні: історія та сучасність

Гібридна війна в Україні: історія та сучасність

 1. Авер'янова, Н. М. Гібридна війна: російсько-українське протистояння / Н. М. Авер'янова // Молодий вчений. - 2017. - N 3 ч. 1. - С. 30-34.
 2. Асланов С. А. Етнічний конфлікт як чинник етнополітичної нестабільності : на прикладі гібридної війни в Україні / С. А. Асланов // Держава і право. - 2014. - N 66. - С. 314-322.
 3. Асланов С. Етнополітичний конфлікт (гібридна війна на Сході України) як наслідок регіональної етнонаціональної політики / С. Асланов // Віче. - 2015. - N 14. - С. 2-4.
 4. Базилюк Я. Б. Забезпечення економічної безпеки України в умовах гібридної війни / Я. Б. Базилюк // Стратегічні пріоритети. - 2015. - N 3. - С. 47-55.
 5. Берездецька Л.В. Спроба аналізу військового конфлікту на сході України в площині травматичних теорій / Л. В. Берездецька // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Сер. Політологія. Соціологія. Право. - 2017. - N 1/2. - С. 84-91.
 6. Бериславська О. М. Особливості інформаційно-правової політики України в умовах "гібридної війни" / О. М. Бериславська // Прикарпатський юридичний вісник. - 2017. - N 2. - С. 51-54.
 7. Бокоч В.М. Релігія в гібридній війні на сході України / В. М. Бокоч // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Сер. Політологія. Соціологія. Право. - 2017. - N 1/2. - С. 27-31.
 8. Важливість євроатлантичної інтеграції у створенні в Україні системи колективної безпеки та оборони під час гібридної війни з Російською Федерацією : колект. моногр. / [наук. ред.: М. О. Багмет, С. Ф. Джердж, В. М. Ємельянов]. - Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, 2016. - 94 с. : іл., табл.
 9. Гай-Нижник П. Російсько-українська війна: особливості розв'язання військово-політичного конфлікту на Сході і Півдні України за сучасних геополітичних умов / П. Гай-Нижник, Л. Чупрій // Українознавство. - 2016. - N 4. - С. 103-121.
 10. "Гібридна" війна Росії - виклик і загроза для Європи // Національна безпека і оборона. - 2016. - N 9/10. - С. 2-16.
 11. Головка А. А. Захист кіберпростору як складова інформаційної безпеки України в умовах гібридної війни / А. А. Головка // Молодий вчений. - 2016. - N 4 ч. 2. - С. 333-336.
 12. Гончар М. Енергетичні аспекти відносин Україна-РФ в контексті російської агресії гібридного типу проти України / М. Гончар // Національна безпека і оборона. - К., 2015. - N 8/9. - С. 88-91.
 13. Горбулін В. П. "Гібридна війна" як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу / В. П. Горбулін // Стратегічні пріоритети. - 2014. - N 4. - С. 5-12.
 14. Горбулін В. П. ОПК України: кроки до стабілізації діяльності та розвитку в умовах гібридної війни / В. П. Горбулін, В. С. Шеховцов, А. І. Шевцов // Стратегічна панорама. - 2016. - N 2. - С. 54-62.
 15. Горбулін В. П. Трансформаційний потенціал гібридного світу: виклики для України / В. П. Горбулін, Д. В. Дубов // Стратегічна панорама. - 2016. - N 2. - С. 3-9.
 16. Дубов Д. В. Державна інформаційна політика України в умовах гібридного миру та війни / Д. В. Дубов // Стратегічні пріоритети. - 2016. - N 3. - С. 86-93.
 17. Жолтікова Г. Жіноче обличчя гібридної війни / Г. Жолтікова // Військо України. - 2016. - N 7. - С. 32-37.
 18. "Злочини проти громадської безпеки та кримінально-правова політика держави в умовах гібридної війни", Всеукр. наук.-практ. конф. (2017 ; Київ). Злочини проти громадської безпеки та кримінально-правова політика держави в умовах гібридної війни : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 груд. 2017 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманіт. ін-т, Каф. кримін.-прав. дисциплін. - Київ : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. - 143 с.
 19. Іляшко О.О. Деякі особливості правової політики держави в умовах гібридної війни / О. О. Іляшко // Прикарпатський юридичний вісник. - 2017. - N 3. - С. 9-13.
 20. Іляшко О. О. Зміст правової політики держави в умовах гібридної війни / О. О. Іляшко // Право та державне управління. - 2017. - N 3. - С. 5-1.
 21. Комарчук О. О. Історичні та психологічні передумови виникнення гібридних війн / О. О. Комарчук // Політикус. - 2016. - N 2. - С. 5-9.
 22. Коротков Д.С. "Гібридна війна" та її вплив на захист прав людини й демократичні цінності в Україні / Д. С. Коротков // Політикус. - 2017. - N 1. - С. 191-195.
 23. Лазоренко О. А. Інформаційний складник гібридної війни Російської Федерації проти України: тенденції розвитку / О. А. Лазоренко // Стратегічні пріоритети. - 2015. - N 3. - С. 124-133.
 24. Магда Є. В. Загрози гібридної війни для європейської інтеграції України / Є. В. Магда // Стратегічна панорама. - 2016. - N 1. - С. 61-65.
 25. Малиновська О.А. Міграційний аспект гібридної війни Росії проти України / О. А. Малиновська, О. О. Коломієць // Демографія та соціальна економіка. - 2017. - N 2. - С. 78-88.
 26. Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні : [монографія] / [В. І. Попик [та ін.] ; ред. Т. Дубас [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. - 218 с.
 27. Парахонський Б. О. Онтологія гібридної війни: гра прихованих смислів / Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська // Стратегічна панорама. - 2017. - N 1. - С. 7-16.
 28. Поліщук О. Стратегічна дія та генеза "гібридної війни" / О. Поліщук // Філософська думка. - 2018. - N 2. - С. 98-114.
 29. Полумієнко С. К. Гібридна війна, її окремі передумови, стратегії та наслідки / С. К. Полумієнко // Вісник Національної Академії Наук України. - 2017. - N 8. - С. 72-82.
 30. "Правові засади суверенного розвитку України в умовах гібридної війни", міжнар. наук.-практ. конф. (2018 ; Київ). Правові засади суверенного розвитку України в умовах гібридної війни : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21 лют. 2018 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманіт. ін-т, [Каф. конституц. та міжнар. права]. - Київ : [б. в] ; Херсон : Гельветика, 2018. - 115 с. - Бібліогр. наприкінці ст.
 31. Предборський В. А. "Гібридна" війна як відбиття закономірностей розвитку суспільства незавершеної модернізації / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - N 10. - С. 13-18.
 32. Проноза І. І. Гібридна російсько-українська війна як загроза європейській безпеці / І. І. Проноза // Політикус. - 2016. - N 1. - С. 126-130.
 33. Розумний О. М. Російська політика пам'яті як складова гібридної агресії проти України: технологія, результативність, способи протидії / О. М. Розумний // Стратегічні пріоритети. - 2017. - N 3. - С. 67-77.
 34. Савченко Т. Українське суспільство в "гібридній війні": "холодний душ" для російських спецслужб / Т. Савченко // Військо України. - 2016. - N 5. - С. 44-48.
 35. Сарбаш К. О. Теоретичні перспективи типології демократичного спектру гібридного політичного режиму / К. О. Сарбаш // Молодий вчений. - 2015. - N 9 ч.2. - С. 166-169.
 36. Смола Л. Інформаційно-психологічний складник "гібридної" війни / Л. Смола // Національна безпека і оборона. - 2016. - N 9/10. - С. 68-71.
 37. Сороківська О. А. Сприятливі фактори і ризики розвитку переробної промисловості України в умовах гібридної війни / О. А. Сороківська // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка - 2015. - N 20 вип.2/2. - С. 44-48.
 38. Степико М. Т. Гібридна війна як війна ідентичностей / М. Т. Степико // Стратегічні пріоритети. - 2016. - N 3. - С. 163-170.
 39. Суходоля О. М. Захист критичної інфраструктури в умовах гібридної війни: проблеми та пріоритети державної політики України / О. М. Суходоля // Стратегічні пріоритети. - 2016. - N 3. - С. 62-76.
 40. "Сучасна цивілістична наука в умовах гібридної війни", Всеукр. наук.-практ. конф. (2017 ; Київ). Сучасна цивілістична наука в умовах гібридної війни : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 листоп. 2017 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманіт. ін-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін. - Київ : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. - 255 с.
 41. Феденко О. В. Гібридна війна в Україні за законом сили / О. В. Феденко // Молодий вчений.- 2016. - N 4 ч. 4. - С. 657-661.
 42. Фісенко Т. Прояви гібрідної агресії на масовокомунікаційному рівні / Т. Фісенко // Вісник Книжкової палати. - 2016. - N 11. - С. 26-29.
 43. Цевельов О. Є. Вдосконалення державного реагування на загрози національній безпеці України у сфері безпеки державного кордону в умовах ведення "гібридної війни" / О. Є. Цевельов // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - N 16. - С. 137-142.
 44. Чекаленко Л. Про поняття "гібридна війна" / Л. Чекаленко // Віче. - 2015. - N 5. - С. 41-42.
 45. Чернета В. М. Шляхи покращення безпеки населення України в умовах сучасної гібридної війни / В. М. Чернета // Безпека життєдіяльності. -2017. - N 9. - С. 26-29.
 46. Черниш В. Інформаційний вимір гібридної війни / В. Черниш, П. Махадеван (Введено оглавление) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Сер. Політологія. Соціологія. Право. - 2017. - N 1/2. - С. 9-21.
 47. Шерр Д. Небезпека "гібридної" війни / Д. Шерр // Національна безпека і оборона. - 2016. - N 9/10. - С. 85-86.
 48. Яворська Г. М. Гібридна війна як дискурсивний конструкт / Г. М. Яворська // Стратегічні пріоритети. - 2016. - N 4. - С. 41-48.

Довідка виконана 27.09.2018. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930