Історія кириличної абетки

Історія кириличної абетки

1. Арапов М. В. Латиница и кириллица / М.В. Арапов // Человек. - 2003. - №5. - С. 147-157.
2. Белей Л. З історії слов’янських азбук / Л. Белей // Соціалістична культура. – 1989. - № 8. – С. 14.
3. Верещагин Е. М. Терминотворчество Кирилла и Мефодия / Е. М. Верещагин // Вопросы языкознания. – 1988. – № 2. – С. 91-100.
4. Владимиров Л. И. Всеобщая история книги / Л. И. Владимиров. – М.: «Книга», 1988. – С. 49-51.
5. Драчук В. Дорогами тысячелетий. О чем поведали письмена / В. Драчук. – М. : «Молодая гвардия», 1976. – 256 с.
6. Журавлев В. К. Язык-языкознание-языковеды / В. К. Журавлев. – М.: Наука, 1991. – С. 44.
7. Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография / Е. Ф. Карский. – М.: Наука, 1979. – С. 159-167.
8. Кучерина С. Авторам кирилиці / С. Кучерина // Культура і життя. – 2007. - №31. – С. 4.
9. Майданович Т. Кирилиця і глаголиця: особливості створення та використання / Т. Майданович // Українська мова та література. – 2000. - №40. – С. 12.
10. Охріменко П. Поміркуймо над фактами: про участь східних слов’ян у створенні і вдосконаленні кирилиці / П. Охріменко // Прапор. – 1990. - №8. – С. 138-147.
11. Райлеску-Видинська П. Велика справа Кирила і Мефодія / П. Райлеску-Видинська,  В. Видинський-Райлеску // Урядовий кур’єр . – 2001. – 24 травня. – С. 16.
12. Стасенко В. Кириличне друкарство в Західній Європі часів ренесансу / В. Стасенко // Урок української. - 2002. - №5-6. - С. 31-32.
13. Тюняев А. А. Кирилл и Мефодий - "свяые" фантомы православия / А. А. Тюняев // Музеї України. - 2011. - №3. - С. 34-36.
14. Шашкевич А. Я. Введение в лингвистику : учеб. пособ. / А. Я. Шашкевич. – М.: Изд-во Российского открытого ун-та, 1995. – 304 с.

Довідка виконана 10.10.2011. Виконавець Кисельова А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930