Економіка знань

Економіка знань

1. Акимова Е. В. Управление человеческим капиталом промышленного предприятия посредством персональных сбалансированных систем показателей // Актуальні  проблеми економіки. - 2010. - № 5. - С. 37–45.
2. Астахова К. В. Вплив демографічних факторів на соціально-економічний розвиток вищої школи // Держава та регіони. Сер.Економіка та підприємництво. - 2010. - № 2. - С. 17-21.
3. Бельтюков Є. Становлення системи управління знаннями як пріорітет інноваційного розвитку підприємств // Економіст. - 2010. - № 10.- С. 52–55.
4. Босак О. В. Фактори конкурентоспроможності вищих навчальних закладів в системі формування економіки знань // Регіональна економіка. - 2008. - № 4.- С. 223-227.
5. Бурлаков В. В. Інформаційні чинники формування людського капіталу в українській та міжнародній економіках  // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2008. - № 3.- С. 33– 39.
6. Вахович І. М. Дослідження теоретичних аспектів доцільності процесу укрупнення ВНЗ в Україні // Актуальні  проблеми економіки. - 2010. - № 2. - С. 22-25.
7. Герасимчук Ю. С. Інноваційні знання менеджерів як стратегічний ресурс та основа забезпечення економічної безпеки авіакомпанії // Актуальні  проблеми економіки. - 2010. - № 5.- С. 60-68.
8. Грищенко І. М. Освіта та професійна підготовка фахівців у світлі євроінтеграційних процесів // Актуальні  проблеми економіки. - 2010. - № 6.- С. 56-61.
9. Гузар У. Є. Економіка знань та її перспективи для України // Регіональна економіка. - 2009. - № 1.- С. 27-35.
10. Данилишин Б. Через модернізацію освіти до економіки знань // Науковий світ. - 2010. - № 7. -  С. 6-8.
11. Єрмошенко М. М. Нова парадигма економічної науки в контексті розвитку в умовах України інформаційної економіки // Актуальні  проблеми економіки. - 2009. - № 1.- С. 14–20.
12. Жарінова А. Інтелектуальна власність як фундамент інноваційного розвитку економіки України // Інтелектуальна власність. - 2009. - № 4.- С. 22–26.
13. Жарінова А. Г. Інформація, значення і креативність як основні ресурси інтелектуального капіталу // Актуальні  проблеми економіки. - 2010. - №10. - С. 6-11.
14. Жарінова А. Г. Теоретико-економічні підходи до визначення феномену інтелектуального капіталу // Актуальні  проблеми економіки. - 2011. - № 1. - С. 5-15.
15. Зинюк О. Д. Особливості галузевої структури наукових кадрів вищої кваліфікації Західного регіону України  // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 204-214.
16. Іванова В. В. Інформаційний ринок: зарубіжні та українські реалії // Актуальні  проблеми економіки. - 2009. - № 2.- С. 39–44.
17. Інформаційні системи і технології в економіці : посіб. / В. С. Пономаренко та ін.; за ред. В. С.  Пономаренка, 2002. - 544 с.
18. Коба Н. Питання впровадження управління знаннями та оцінки його економічної ефективності на підприємстві  // Економіст. - 2010. - № 6. - С.10–14.
19. Кокоріна В. І. Імперативи розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2010. - № 3. - С. 67–73.
20. Корсак К. Від традиційних моделей організаційної економіки - до інноваційної // Персонал. - 2010. - № 2.- С. 12–17.
21. Корсак К. Прогрес України у світлі можливої конкуренції між поняттями "інтелекту нації" та "людського капіталу" // Вища освіта України. - 2009. - № 1. - С. 37–42.
22. Красовська О. Ю. Знання як сучасна тенденція світогосподарського розвитку // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2010. - № 2.- С. 108-114.
23. Літош Г. М. Інформація в економічному середовищі: сутність, значення, види // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 7 - 8. - С. 52-56.
24. Ліфанова Я. В. Концепція впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво.  - 2008. - № 2. - 125–129.
25. Мадзігон В. М. Якість системи освіти як чинник високого рівня професійних компетенцій маркетологів // Актуальні  проблеми економіки. - 2011. - № 1. - С. 69-76.
26. Майсюра О. М. Формування кадрів інноваційного типу - нової генерації трудового потенціалу України // Актуальні  проблеми економіки. - 2010. - № 11.- С. 173 – 179.
27. Марко Є. Інформаційний ринок : проблеми застосування у фінансовій системі України  // Банківська справа. - 2010. - № 1. - С. 53 -58.
28. Марко Є. І. Ринок економічної інформації в Україні : стан, виклики, стратегія розвитку // Актуальні  проблеми економіки. - 2010. - №8.- С. 72 - 78.
29. Мельник С. Економіка знань: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні // Вища школа - 2009. - № 10.- С. 14 - 25.
30. Мельник Л. Формування економіки знань, або принципи організації майбутнього // Вісник Національної Академії Наук України. - 2010. - N6. -  С. 19-28.
31. Носань Н.С. Економіка знань: сутність, перспективи і розвиток в Україні // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - N 5. -  С. 12-19
32. Петрук А. М. Розвиток національного ринку інтелектуальної власності як шлях до побудови економіки знань. Фінансовий аспект // Економіка та держава. - 2010. - № 10. - С. 69-71.
33. Петрущак Т. І. Конкурентна розвідка в інформаційному просторі // Актуальні  проблеми економіки. - 2008. - № 10. - С. 163-171.
34. Решетнікова І. Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів  // Маркетинг в Україні. - 2010. - № 4. - С. 67-70.
35. Сафонова В. Є. Освітній ресурс як форма створення і накопичення людського капіталу // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво.  - 2010. - № 3.- С. 146–152.
36. Соколов А. В. Основні етапи розробки державної інформаційної політики // Економіка та держава. - 2010. - № 4. - С. 153–156.
37. Соснік О. Інформаційний ресурс України - використати самим чи віддати іншим?  // Зовніш. Справи. - 2010. - № 5–6. - С. 52-55.
38. Старовойт О. "Економіка знань" як сфера функціонування інтелекту // Вища освіта України. - 2009. - № 4. - С. 71-75.
39. Степанов В. Ю. Інформаційна політика : маніпулятивні технології у суспільстві // Економіка та держава. - 2010. - №4. - С. 129 – 131.
40. Тарнавська Н. П. Шляхи забезпечення інноваційного типу конкурентної поведінки підприємства в умовах розвитку k-суспільства // Актуальні  проблеми економіки. - 2010. - № 11. - С. 156-164.
41. Татомир І. А. Вплив демотиваційних факторів на формування поведінки працівника в умовах інформаційного суспільства  // Економіка та держава. - 2008. - № 11. - С. 37-39.
42. Уманців Г. Облікова інтерпретація інтелектуального капіталу в контексті становлення інформаційної економіки // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 9. - С. 9-15.
43. Федулова Л. Вища освіта в національній інноваційній системі // Вища освіта України. - 2008. - № 1. - С. 9-17.
44. Федулова Л. І. Державна політика розбудови економіки знань: особливості реалізації антикризової стратегії // Фінанси України. - 2009. - № 10. - С. 3-17.
45. Федулова Л. І. Економіка знань : підруч. для вищ. навч. закл. / ред.: Т. П.  Тацій, І. І. Нестеренко, В. М. Олексієнко, 2009. - 597 с.
46. Федулова Л. І. Особливості економіки знань на сучасній фазі розвитку суспільства: теорія і практика розбудови в Україні // Актуальні  проблеми економіки. - 2010. - № 4. - С. 73-86.
47. Флейчук М. Інноваційно-інституційні інструменти нечесної конкурентної боротьби як елементи міжнародного маркетингу // Маркетинг в Україні. - 2010. - № 2. - С. 56-61.
48. Чечель О. М. Інвестування у розвиток людини як пріорітетний напрям формування людського капіталу // Економіка та держава. - 2010. - № 3. - С. 86–88.
49. Чорний А. В. Інтелект як соціально-економічна категорія і головний чинник сталого розвитку суспільства // Актуальні  проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 18 - 22.
50. Штангрет А.М. Загрози на шляху України до економіки знань: стан та ключові проблеми освіти // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 3. -  С. 24-30
51. Яненкова І. Економічна природа категорії "Організаційний ресурс" та її роль в системі інноватики // Економіст. - 2008. - № 9. - С. 54-57.

Довідка виконана 19.02.2012. Виконавець Кисельова А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031