Біодизельне паливо

БІОДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО

1. Атжанов Р. Топливо из рапса / Р. Атжанов // Вокруг света. - 2007. - № 3. -  С. 96-103.
2. Біодизель в Україні: мана чи реальність? // Пропозиція. – 2004. – № 2. –С.12-13.
3. Бойко А. Біопаливо в домашніх умовах / А. Бойко // Агро-світ України. – 2000. – № 7-8. – С.18-19.
4. Воденніков О. Гармонізація національного законодавства України у сфері використання біологічного палива із правом ЄС / О. Воденніков // Юридичний журнал. – 2004. - № 5. –С.57-62.
5. Гридько Е. "Зеленому" топливу - зеленый свет / Е. Гридько // Деньги и технологии. - 2006. - № 7/8. -  С. 40-42.
6. Європейський ринок біопалива : і перспектива і вигоди // Урядовий кур’єр. – 2002. – 12 вересня. – С.1, 8.
7. Кириленко І. Г. Виробництво альтернативного пального як відповідь на сучасні виклики цивілізації / І. Г. Кириленко // Економіка АПК. - 2006. - № 11. -  С. 9-12.
8. Коротич П. "Самогон" для залізних коней / П. Коротич // Пропозиція. - 2006. - № 6. -  С. 17-19.
9. Кушнір І. В. Перспективи виробництва та переробки ріпаку в Україні / І. В. Кушнір // Економіка АПК. - 2006. - № 11. -  С. 27-30.
10. Марченко В. Ефективність та доцільність використання біодизельного палива в Україні / В. Марченко // Пропозиція. - 2005. - № 10. -  С. 36-39.
11. Рогожин Н. Получение биотоплива из растительных отходов / Н. Рогожин // Достижения науки и техники. – 2000. - № 4. – С.32-34.
12. Семенов В. Біодизельне паливо / В. Семенов // Харчова і переробна промисловість. - 2007. - № 4. -  С. 4-5.
13. Семенов В. Біодизельне паливо для України / В. Семенов // Вісник Національної Академії Наук України. - 2007. - № 4. -  С. 18-22.
14. Семенов В. Перспективи виробництва й застосування в Україні біодизельного палива / В. Семенов // Пропозиція. - 2007. - № 1. -  С. 12-14.
15. Семенов В. Г. Біодизельне паливо: стан і перспективи розвитку  / В. Г. Семенов // Автошляховик  України. - 2007. - № 2. -  С. 13-16.
16. Семенов В. Г. Перспективы применения биодизельного топлива в Украине / В. Г. Семенов // Масложировая промышленность. - 2007. - № 1. -  С. 38-40.
17. Семенов В. Г. Стан і перспективи розвитку виробництва і застосування в Україні екологічно чистого біодизельного палива / В. Г. Семенов // Безпека життєдіяльності. - 2007. - № 1. -  С. 15-17.
18. Сендецкий В. Биотопливо - энергия XXI века / В. Сендецкий // Дерево.RU. - 2006. - № 5. -  С. 28-31.
19. Сибірний А. Біопаливний етанол з лігноцелюлози (рослинної біомаси) : досягнення, проблеми, перспективи / А. Сибірний // Вісник Національної Академії Наук України. - 2006. - № 3. -  С. 32-45.
20. Україна. Кабінет Міністрів.  Про затвердження Програми розвитку виробництва дизельного біопалива // Офіційний Вісник України. - 2006. - № 52. -  С. 225-233.
21. Шомін О. О. «ІК технології»: теплосистеми на біопаливі / О. О. Шомін // Ринок інсталяцій. – 2001. - № 4.- С.44.
22. http://biodiesel.org.ua/ - Институт альтернативных топлив

Довідка виконана 31.07.2011. Виконавець Кисельова А.

 

Коментарі

Владимир
23.08.2011 14:35

В Вашей библиотеке нет монографии"Растительные масла и топлива на их основе для дизельных двигателей" Семенов В.Г. и др. Оглавление на сайте www.semenovv.kharkiv.com   www.biodiesel.org.ua  С уважением!  Семенов Владимир

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27282930