Водопостачання та якість питної води

Водопостачання та якість питної води

1. Авраменко Л. М. Забезпечення населення якісною і безпечною питною водою - пріоритетне завдання охорони здоров'я / Л. М. Авраменко, С. М. Тимошенко, В. В. Грузєв // Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. - 2011. - № 1. - С. 53-55.
2. Артгерц Р. Вода. Стандарти ISO і протокол з проблем води і здоров'я / Р. Артгерц; П. Стюдер // Стандартизація. Сертифікація. Якість.. - 2010. - № 1. - С. 17-18.
3. Бичківський Р. Питне водопостачання: гармонізація нормативних документів / Р. Бичківський // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2005. - № 5. - С. 14-18.
4. Гафурова О. Правове регулювання забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів / О. Гафурова // Юридична Україна. - 2010. - № 2. - С. 72-76.
5. Гвоздяк П.  Методи водопідготовлення: імперативи еволюції та біохімія води / П. Гвоздяк // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 2. - С. 14-17.
6. Гончарук В. Качество питьевой воды в Украине / В. Гончарук // Продукты питания. - 2006. - № 11. - С. 40-41.
7. Гончарук В. Контроль якості води. Нові державні стандарти для визначення токсикологічних показників / В. Гончарук; Н. Кущевська, Г. Терлецька // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2010. - № 5. - С. 63-69.
8. Гулієва Н. М. Проблеми забезпечення екологічно чистою питною водою населення, яке проживає на територіях радіоактивного забруднення / Н. М. Гулієва, В. Д. Рудь // Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журн. - 2011. - № 10. - С. 194-202.
9. Жмаков Г. Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения : учеб. / Г. Н. Жмаков. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 237 с.
10. Закон України "Про питну воду та питне водопостачання": за станом на 9 верес. 2005 р./ Верховна Рада України - К. : Парламент. вид-во, 2005. - Дод. до нормат. бюл. "Відомостi Верховної Ради України". - 36 с.
11. Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води : підручник / А. К. Запольський. - К. : Вища шк., 2005. - 671 с.
12. Калицун В. И. Гидравлика, водоснабжение и канализация : учеб. пособ. / В. И. Калицун. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Стройиздат, 2004. - 397 с.
13. Кінько Т. Земля – планета спраги. Україна в контексті глобальної водної кризи. Кн. 1 / Т. Кінько, М. Кінько. - К. : Літопис-ХХ, 2004. - 285 с.
14. Кравченко В. С.  Водопостачання та каналізація : підруч. / В. С. Кравченко. - К.  : Кондор, 2009. - 288 с.
15. Курськой Ю. "Актуальні питання якості води в Україні - 2005" - гостра розмова на важливу тему / Ю. Курськой // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2005. - № 3. - С. 55-58
16. Ленский В. А. Водоснабжение и канализация : учеб. / В. А. Ленский. - М. : Высш. шк., 1969. - 432 с.
17. Логвін В. Вода - ресурс, який визначає шляхи розвитку людства / В. Логвін // Вища школа. - 2011. - № 9. - С. 55-60.
18. Луць В. Якість води: порівняльний аналіз директиви Європейського Союзу та нормативно-правових актів України / В. Луць, П. Лапечук, Т. Попович // Юридична Україна. - 2009. - № 4. - С. 51-55.
19. Обіюх Н. М. Еколого-правові проблеми охорони джерел питного водопостачання в Україні / Н. М. Обіюх // Бюлетень Міністерства юстиції України : щоміс. офіц. вид. - 2011. - № 1. - С. 117-124.
20. Пашков А. П. Проблеми забруднення поверхневих, підземних і стічних вод та заходи щодо їх ліквідації і запобігання в Україні / А. П. Пашков // Безпека життєдіяльності. - 2011. - № 4. - С. 10-16.
21. Соснин Ю. П.  Отопление и горячее водоснабжение индивидуального дома : справ. пособие / Ю. П. Соснин, Е. Н. Бухаркин. - М. : Стройиздат, 1991. -     384 с.
22. Тимочко Т. В. Всеукраїнська екологічна ліга про поліпшення питного водопостачання та охорону вод в Україні / Т. В. Тимочко // Екологічний вісник. - 2009. - № 2. - С. 27-29.
23. Топольний Ф. П. Якість питної води як функція якості грунту / Ф. П. Топольний, М. М. Ковальов, С. Ф. Топольний // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер., Стан навколишнього середовища. - 2011. - № 9. - С. 2-5.
24. Тугай А. М. Водопостачання: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.М. Тугай, В.О. Орлов - К. : Знання, 2009. - 735 с.
25. Що потрібно знати про воду // Безпека життєдіяльності. - 2012. - № 3. - С. 2-5.

Довідка  виконана 12.07.2012. Виконавець Кисельова А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031