Розвиток легкої промисловості України

Розвиток легкої промисловості України

1. Бабенко І. Коли стане конкурентною легка промисловість? / І. Бабенко // Діловий вісник. - 2011. - № 5. -  С. 10.
2. Виноградов О. А. Маркетинговий підхід до ціноутворення на продукцію підприємств легкої промисловості / О. А. Виноградов, О. Є. Соломенко // Легка промисловість. - 2010. - № 1. -  С. 36-37.
3. Денисенко М. П. Дослідження інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості: стан і проблеми / М. П. Денисенко // Фондовий ринок. -  2008. - № 6. -  С. 22-28.
4. Здобутки легкої промисловості України (за січень-березень 2010 р.) // Легка промисловість. - 2010. - № 1. -  С. 3-6.
5. Земляков М. В. Управління стратегічним потенціалом підприємств легкої промисловості / М. В. Земляков, О. Б. Погайдак // Легка промисловість. - 2009. - № 4. -  С. 38-39.
6. Іванченко Н. О. Системно-ситуаційний підхід до нематеріальних активів підприємств легкої промисловості / Н. О. Іванченко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 11. -  С. 120-125.
7. Луговський О. Легка промисловість та надії на її відродження / О.  Луговський // Легка промисловість. - 2007. - № 2. -  С. 37-38.
8. Мазаракі А. Легка промисловість України : стан, проблеми експорту та імпорту товарів / А. Мазаракі, Т. Мельник, В. Ізовіт // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2011. - № 3. -  С. 5-13.
9. Махнарилов Ю. В. Методичні підходи до розрахунку вартісного обсягу вітчизняного ринку товарів легкої промисловості / Ю. В. Махнарилов // Легка промисловість. - 2008. - № 1. -  С. 42-43.
10. Моніторинг розвитку вітчизняної легкої промисловості // Легка промисловість. - 2006. - № 4. -  С. 3-5.
11. Науменко І. П. Легка промисловість України : шляхи підвищення конкурентоспроможності та економічної ефективності / І. П. Науменко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 5. -  С. 92-96.
12. Паливода О. М. Управління інноваційними перетвореннями на підприємствах легкої промисловості : проблеми та шляхи вирішення / О. М. Паливода // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 9. -  С. 101-109.
13. Ромусік Я. Конкурентоспроможність легкої промисловості України та механізми її підвищення / Я.  Ромусік // Економіст. - 2007. - № 3. -  С. 16-19.
14. Росецька Ю. Аналіз стану внутрішньогалузевої конкуренції в Україні на прикладі підприємств легкої промисловості / Ю.  Росецька // Конкуренція. Вісник антимонопольного комітету України. - 2007. - № 1. -  С. 27-34.
15. Семенчук А. О. Умови розвитку ринку продукції легкої промисловості / А. О. Семенчук // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 10. -  С. 29-35.
16. Соломенко О. Є. Методологічні аспекти оцінки ризику на малих підприємствах легкої промисловості / О. Є. Соломенко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. -  С. 165-169.
17. Стандартизація і сертифікація продукції легкої промисловості : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ф. Богданова та ін.; під заг. ред. Л. А. Чурсіної. - К. : Кондор, 2007. - 480 с.
18. Стовба Т. А. Моделювання стратегії інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості / Т. А. Стовба // Таврійський науковий вісник : зб. наук. пр. - Херсон : Айлант, 2007.  - Вип. 50. – С. 325-334.
19. Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення Концепції Державної програми розвитку легкої промисловості на період до 2011 року :  Постанова від 27.12.2006 / // Офіційний Вісник України. - 2007. - № 1. -  С. 208-211.
20. Цветкова Л. А. Динамика развития ассортимента товаров легкой промышленности и соотношение отечественной и импортной продукции в 2005 году / Л. А. Цветкова // Текстильная промышленность. - 2006. - № 9. -  С. 20-27.

Довідка виконана 03.12.2011. Виконавець Кисельова А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031