Енергозбереження в Україні

Енергозбереження в Україні

1. Бешта О.С. Визначення раціональних режимів роботи та розробка енергозберігаючих електроприводів для кар'єрних бурових верстатів / О.С.Бешта, В.С.Хілов // Наука та інновації. - 2006. - № 3. - С. 116.
2.  Бешта О.С. Енерго- та ресурсозбереження засобами електропривода в промисловості та комунальних підприємствах // Наука та інновації. - 2006. - № 3. - С. 114-115.
Вакула Л.А. Енергозбереження при низькотемпературній прокатці та його вплив на якість металу і експлуатацію устаткування / Л. А. Вакула // Экология и промышленность. - 2007. - № 4. -  С. 54-59.
3. Васильченко А. Внедрение энергосберегающей техники и технологий - актуальная проблема для предприятий хлебопекарской отрасли Украины / А.  Васильченко // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. - 2009. - № 12. -  С. 3-5.
4. Волконский В. А. Оптимальные тарифы на электроэнергию - инструмент энергосбережения / В. А. Волконский, А. И. Кузовкин. - М. : Энергоатомиздат, 1991. - 157 c.
5.  Гелетуха Г.  Чистые деньги: [Механизмы привлечения зарубежных инвестиций в украинские проекты энергосберегающих технологий] / Г.Гелетуха, А.Филоненко, Ю.Матвеев // Деньги и технологии. - 2006. - № 6. - С. 10-14.
6. Гунько О. Енергозберігаюча технологія брагоперегонки в спиртовому виробництві / О.  Гунько // Харчова і переробна промисловість. - 2008. - № 10. -  С. 4-6.
7. Демчак С. Система управління енергозбереженням в умовах сталого еколого безпечного економічного розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2004. - № 2. - С.216-220.
8. Денис О. Енергозбереження по-американськи / О.  Денис // Зелена енергетика. - 2006. - № 4. -  С. 27-28.
9. Долінський А.А. Енергозбереження та екологічні проблеми енергетики // Вісник Національної академії наук України. - 2006. - № 2. - С. 24-32.
10. Дубас В. Сучасні технології опалення в енергозберігаючому будівництві / В.  Дубас // Ринок інсталяцій. - 2007. - № 4. -  С. 6-9.
11. Дутка С.М. Сталий розвиток енергозбереження в умовах ринкового господарюваня на порушених землях / С. М. Дутка // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 8. -  С. 174-183.
12. Енергозбереження в паливно-енергетичному комплексі: найкоротший шлях до виходу із кризи  // Енергетика та ринок. - 2006. - N3. -  С. 18-20.
13. Енергозберігаючий будинок у запитаннях і відповідях // Ринок інсталяцій. - 2007. - № 12. -  С. 25-26.
14. Єгоров К. Енергозбереження - кому невигідно? / К. Єгоров // Українська технічна газета. - 2011. - №30. -  С. 5.
15. Єрмілов С. Ф.  Проблеми та шляхи удосконалення державної політики України у галузі енергозбереження // Економіка України. - 2006. - № 9. - С. 4-11.
16. Єфімова Г.  Енергозбереження в Миколаївській області: стан та перспективи/ Г.Єфімова, Ю.Харитонов // Економіст. - 2006. - № 8. - С. 64-65.
17. Жовтянский В.А. Енергозбереження в Україні: здобутки, проблеми, перспективи виробництва альтернативних видів палива плазмовими методами / В. А. Жовтянський // Ринок інсталяційний. - 2007. - № 11. - С. 8-11.
18. Жовтянский В.А. Энергосбережение в экономике Украины // Электрик. - 2005. - № 5. - С. 5-6.
19. Иванов А. Энергосберегающая вентиляция на мебельном предприятии / А.  Иванов // Дерево.RU. - 2007. - № 6. -  С. 100-106.
20. Каракозов О. Екологіний захист та енергозбереження в Австрії / О. Каракозов // Будівництво України. - 2003. - № 5. - С. 40-43.
21. Кириленко О.В. Енергозбереження - стратегія розвитку / О. В. Кириленко // Діловий вісник. - 2010. - № 2. -  С. 8-11.
22. Кольцова Ю. З історії електричного освітлення та енергозбереження / Ю. Кольцова // Фізика. Сер., Шкільний світ. - 2011. - № 6. -  С. 18-20.
23. Комплексна програма енергозбереження Херсонської області на період до 2010 року / Херсон. облдержадмін. - Херсон : [б. и.], 2000. - 67 с.
24.  Копейкин Б. В. Эффективность энергосбережения / Б. В. Копейкин. - Л. : Энергоатомиздат, 1985. - 110 c.
25. Круть О.А. Державний контроль у сфері енергозбереження. Шляхи вдосконалення контрольно-наглядової роботи на сучасному етапі / О. А. Круть // Енергетика та електрифікація. - 2007. - № 12. -  С. 52-54.
26. Куденко Г.О. Перспективи енергозбереження в житлово-комунальному господарстві України / Г. О. Куденко, Д. С. Кадермєєва // Стратегічні пріоритети. - 2006. - № 1. -  С. 144-149.
27. Лисняк С.М. Будущее энергетики Украины - энергосбережение [Текст] / С. М. Лисняк, О. С. Хохлова // Электрик, 2010. - № 1/2. -  С. 10-12.
28. Лівінський О.М. Енергозбереження в будівництві / О. М. Лівінський // Винахідник і раціоналізатор. - 2007. - № 3. -  С. 8-11.
29. Лялюк О.Г. Енергозбережні технології в будівництві / О. Г. Лялюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 4. -  С. 20-24.
30. Мацевитий Ю.М. Впровадження енергозберігаючих і екологічно чистих теплонасосних технологій виробництва теплоти в системах тепло- та холодопостачання об'єктів житлово-комунального господарства / Ю. М. Мацевитий, М. Б. Чиркін, Д. Х. Харлампіді // Наука та інновації. - 2010. - № 6. -  С. 56-59.
31. Можливості енергозбереження в супермаркетах // Холод. - 2010. - № 6. -  С. 26-31.; № 7. -  С. 24-25.; № 8. -  С. 26-29.
32. Пабат А. Інноваційні технології енергозбереження та екологічної безпеки національних автоперевезень // Економіст. - 2005. - № 3. - С. 56-58.
33. Півняк Г.Г. Енергозбереження в промисловому секторі економіки України / Г. Г. Півняк // Наука та інновації. - 2006. - № 2. -  С. 76-85.
34. Праховник А.В. Енергозбереження - нетрадиційний погляд та інша стратегія / А. В. Праховник // Енергетика та електрифікація. - 2008. - № 4. -  С. 30-32.
35. Романюк О.П. Соціальні аспекти політики енергозбереження у системі централізованого теплопостачання: платоспроможність населення та його готовність до впровадження енергоефективних заходів. Частина І. Платоспроможність споживачів послуг централізованого опалення / О. П. Романюк // Статистика України. - 2009. - № 4. - С. 85-92.
36. Саницький М.А. Еколого-економічні аспекти енергозбереження в будівництві / М. А. Саницький // Ринок інсталяцій. - 2007. - № 12. -  С. 6-10.
37. Саницький М.А. Енергозбереження в сучасному житловому будівництві / М. А. Саницький // Ринок інсталяцій. - 2005. - № 11. -  С. 46-48.
38. Сердюк В.Р. Енергозбереження в будівництві - вимога сьогодення / В. Р. Сердюк, С. Ю. Франишина // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 4. -  С. 17-21.
39. Ситник Г.  Роль та місце енергозбереження у забезпеченні енергетичної та національної безпеки / Г.Ситник, О.Суходоля // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2003. - № 4. - С.262-268.
40. Сліпенька О.П. Енергозбереження при автоклавному обробленні будівельних виробів / О. П. Сліпенька // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 4. -  С. 24-28.
41. Сталинский Д.В. Информационное обеспечение энергосбережения / Д. В. Сталинский // Экология и промышленность. - 2007. - № 3. - С. 25-29.
42. Стратегія енергозбереження в Україні : аналіт.-довід. матеріали: у 2 т. / редкол.: Б. С. Стогній та ін. - К. : Академперiодика, 2006. - Т. 1 : Загальні засади енергозбереження / за ред. В. А.  Жовтянського та ін. - 2006. - 510 с.
43. Суходоля О. Дослідження організаційно-інституційних аспектів державного управління у сфері енергозбереження // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2004. - № 4. - С. 252-260.
44. Суходоля О. Поєднання ринкового і державного регулювання енергозбереження // Економіка України. - 2004. - № 5. - С.31-36.
45. Трескова Н. Закон сохранения энергии : проблемы энергосбережения / Н.  Трескова // Современный дом. - 2008. - № 7. - С. 174-189.
46. Українець А. Інноваційні енергозберігаючі технології : їх впровадження - пріоритетний напрямок подальшого розвитку спиртової галузі / А. Українець, П. Шиян // Харчова і переробна промисловість. - 2010. - № 4. -  С. 5-6.
47. Чирьев В.И. Инновации в энергосбережении: когенераторные установки ПГ "Генерация" / В. И. Чирьев // Енергетика та електрифікація. - 2007. - № 7. - С. 63-65.
48. Энергосбережение в жилых домах : метод. материалы / Херсон. торг.-пром. палата ; сост. К. О. Карпенкова. - Херсон : Тимекс, 2011. - 119 с.
49. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха : справ. пособие / Л. Д. Богуславский [и др.]; под ред. Л. Д.  Богуславского. - М. : Стройиздат, 1990. - 620 c.

Довідка  виконана 21.09.2011. Виконавець Кисельова А.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27282930