Дорошенко В.В.

Дорошенко Володимир Вікторович (1879-1963)

Важким і тернистим був творчий шлях видатного бібліографа, глибокого знавця української книги, літератури, історії, наукового життя і в цілому  українознавства. У Радянській Україні, особливо у повоєнні роки і пізніше (аж до нашого часу), його ім'я згадувалося в основному у негативному плані. Праці вченого були вилучені з наукового обігу. Проте у Західній Україні і за кордоном його вважали одним із найповажніших діячів української культури. У центрі уваги бібліографічних досліджень В. Дорошенка постійно була українознавча тематика загального характеру. Де б він не знаходився, одразу обростав українськими книжками, газетами, рукописами, бібліографічними картотеками, що й допомагало створювати універсальні бібліографічні праці.
На початку своєї бібліографічної діяльності Володимир Вікторович співпрацював з Російською академією наук у популярному на той час виданні "Обозрение трудов по славяноведению...", що виходило за редакцією професора В. Бенешевича. В. Дорошенко – автор 3-го випуску покажчика, що включає літературу за 1912 р. Він вийшов окремим виданням, де представлена українознавча література, і опублікована переважно в Росії, а також за її межами. Окремо видалено розділ "Бібліографія".
У 20-ті роки В. Дорошенко у київському журналі "Україна" продовжував друкувати широкі огляди українознавчих матеріалів, щоправда опублікованих уже за межами УРСР протягом 1914-1928 рр.
Знання стану української науки на підставі існуючої літератури дали змогу бібліографу неодноразово виступати з бібліографічними оглядами вітчизняного наукового руху. Зокрема у широкому огляді "Український науковий рух у 1911 році", надрукованому у "Літературно-науковому віснику", подано аналіз наукового набутку (переважно в галузі літератури та історії), опублікованого у тт. 101-106 "Записок Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка", окремих видань цього товариства, Бібліографічної комісії НІШ, Українського наукового товариства у Києві, "Етнографічних збірників" тощо. До речі, варто згадати такий факт: В. Дорошенко взяв найактивнішу участь у підготовці першої сучасної української енциклопедії тритомної "Української Загальної Енциклопедії", виданої протягом 1930-1935 рр., існування якої донедавна замовчувалося в Україні.
Вже у 50-х роках у Філадельфії він видав кілька ретроспективних покажчиків української емігрантської преси: "Українська національна преса в рр. 1945-1951 по цей бік залізної заслони" (1951); "Українська євангельська преса" (1952); "Показник української католицької преси".
Володимир Дорошенко зробив значний внесок у розвиток українознавчої бібліографії; бібліографії красного письменства, персоналій українських бібліографів і діячів культури, у пропаганду бібліографічних покажчиків шляхом їх рецензування, бібліографічного оснащення всіх своїх наукових студій. Праці вченого зберегли свою інформаційну і наукову вартість і дають нам можливість більш повно уявити історію української бібліографії як невід'ємної складової частини загальнонаціональної української культури.

Праці В. Дорошенка з бібліографії, бібліотечної справи і книгознавства

Рибчинська Н. Бібліографічна Франкіана Володимира Дорошенка

 

 

Календар подій

      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031