Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності

Труды Дорошенка В.

Хронологічний покажчик основних праць В. Дорошенка з бібліографії, бібліотечної справи і книгознавства

1910
Нові книжки по історії нашої літератури // Літературно-науковий вісник. – 1910. – Т. 51. – Лип. – С. 180-185.

1911
Огляд новіших розвідок  і  видань  по  історії української літератури XVI-ХVIII вв. // Наша шк. [Львів]. – 1911. – Кн. І. – С. 23-42.
Українознавство в російському покажчику для самоосвіти // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – 1911. – Т. 104. – С. 192-199; ЛНВ. – 1911. – Т. 56. – Жовт.-груд. – С. 387-388. – Рец. на кн.: Рубакин Н. Среди книг. Т.1. – 2-ге вид. – М., 1911. – XXIV, 192. – 424с.

1912
Українська академія наук // Укр. жизнь [М.]. – 1912. – № 10. – С. 30.
Український науковий рух в 1911 р.: [Огляд. літ.] // ЛНВ. – 1912. – Т. 57. – Лют. – С. 338-353.
[Рецензія] // ЛНВ. – 1912. – Т. 57. – Верес. – С. 581-582. — Рец. на кн. Левицький І. О. Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900. –  Т. III. (1892-1893). – Львів, 1911. – 290 с.
"Киевская старина" і її покажчик // ЗНТШ. – 1912. – Т. 109. – С. 166-177. – Рец. на кн.: Систематический указатель журнала «Киевская старина» (1882-1906 гг.) / И.Павловский и др. – Полтава. – 1911. – 220 с.
[Рецензія] // ЗНТШ. – 1912. – Т. 110. – С. 232. — Рец. на покажч.: Данилов В. К библиографии драматических переделок из Гоголя (// Рус. филол. вестник. – 1911. – Кн. 2. – С. 331-338).

1913
Михайло Комар // ЛНВ. – 1913. – Т. 64. – Жовт.-груд. – С. 120-131.
Михайло Комаров // Ілюстрована Україна [Львів]. – 1913. – Ч. 17-18. – С. 4-5.
Памяти М. Ф. Комарова // Укр. жизнь [М.]. – 1913. – № 9. – С. 86-93.
Український науковий рух в 1912 р.: [Огляд. літ.] // ЛНВ. – 1913. – Т. 61. – Січ.-берез. – С. 361-374; 505-528.
[Рецензія] // ЗНТШ. –  1913. – Т.   115. – С.   197-205. — Рец. на кн.: Павловский И. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половинф ХVIII в. – Полтава, 1912. – 238 с.

1914
Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові (1873-1912). – К: Львів, 1914. – 88 с.
Обозрение трудов по славяноведению... (за 1912 р.). – Вып. 3: Украиноведение 1912 г. – Петроград, 1914. – С. 477-536. – Окреме вид. Український науковий рух в 1913 р. //Україна [К]. – 1914. – Кн. 1. – С. 99-111; Кн. 2. – С.75-87.
Чужа преса про нас // Вісник Союза визволення України [Відень]. – 1914. – № 5-6. – С. 9-11.

1915
Чужа преса про нас // Вісник Союза визволення України [Відень]. — 1915. –№ 11-12. – С. 19; № 13-14. – С. 15-16; № 21-22. – С. 27-30; № 25-26. – С. 15-18.

1918
Життя і слово: Ст. на літ. і громад. теми. – Львів, 1918. – XV, 164 с.
Із змісту: Михайло Комаров. – С. 97-114; Нові книжки по історії української літератури. – С. 149-163.
Спис творів Івана Франка з додатком статей про нього і рецензій на його писання. – Львів, 1918. – Вип. 1. – 80 с. – (Матеріали до української бібліографії; Т. 4).

1922
Видання "Всеукраїнського  державного видавництва" українською мовою за 1920 р // Книжка [Станіслав]. – 1922. – № 1-3. – С. 20-24.
Український видавничий рух на Радянській Україні в 1920 р. // Там само. – С. 16-20.
[Рецензія] // Там само. – С. 26-28. – Рец. на покажч.: Калинович І. Літопис української публікації за 1918 р. // Книжка. – 1921. – № 1. – С. 47-69.

1923
Література до історії української революції // Громад. вісник [Львів]. – 1923. – №17.
Українське літературне життя на еміграції / Д. Дорошенко, В. Дорошенко // Трибуна України [Варшава]. – 1923. – № 1. – С. 21-23; № 2-3. – С. 32-39.

1924
Adam Mickiewicz w literaturze ukrainskiej // Kamena [Холм]. – 1924. – Ч. 10. – С. 190-192.
Перша книжка, надрукована на Україні, "Апостол" І. Федоровича. [Львів, 1574]: Бібліогр. опис // Стара Україна [Львів]. – 1924. – № 2 /5. – С. 38-41.

1925
Українознавство поза межами УСРР в рр. 1914-1925 // Україна [К]. – 1925. – №6. – С. 155-168.— Підпис "Д.В."
Шевченкознавство за останнє десятиліття (1914-1924 рр.) // Стара Україна [Львів]. – 1925. – № 3 / 4. – С. 72-80.

1926
Шевченкознавство в 1925 р. // Славян. кн. [Прага]. – 1926. – Ч. 4-5. – С. 215-220.

1927
Гоголь українською мовою // Бібліол. вісті. – 1927. – № 3. – С. 57-63.
Аналіз покажчика В. Дроздовського "Гоголь українською мовою" (Червон. шлях. – 1927. – № 7-8. – С. 335-346) і доповнення до нього.
Іван Калинович // Бібліол. вісті. – 1927. – № 4. – С. 99-105.
Українознавство поза межами УСРР в 1920 р. // Україна [К.]. – 1927. – № 5. –С. 131-150.

1928
Бібліографія творів Ольги Кобилянської / Уклад.: В. Сімович, В. Дорошенко // Ольга Кобилянська: Альм. у пам'ятку в її 40-літ. письмен. діяльності (1887- 1927). – Чернівці, 1928. – С. 157-209.
Найновіша література про П. Куліша: Інформ. огляд вид. і розвідок за остан. 15 літ, 1914-1928 рр. // ЗНТШ. – 1928. –Т. 148. – С. 307-334.

1929
Матеріали до бібліографії друкованих праць академіка М. Грушевського за 1905-1928 рр. / Упоряд.: Д. Балика та ін.; Допов. В. Дорошенка. – К., 1929. –  104 с. – (Зб. іст.-філол. від-ня ВУАН. – № 76-в. Ювілейн. зб. на пошану М. Грушевського...).
Л. М. Толстой в українських перекладах:  Бібліогр.   покажч.  /  В. Дорошенко В. Дроздовський // Бібліол. вісті. – 1929. – № 4. – С. 19-25. Українознавство поза межами УСРР за 1927 р. // Україна [К.]. – 1929. – № 33. – С. 102-126.

1930
Спис творів Івана Франка з додатком статей про нього і рецензій на його писання. Вип. 2. Критика і публіцистика. – Львів, 1930. – 184 с. – (Матеріали до української бібліографії; Т. 4). Бібліографія // Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. – Львів, 1930. – С. 421-438.
Українознавство поза межами УРСР за 1928 р. // Україна [К]. – 1930. – №42. – С. 119-142.

1932
Гете в українських перекладах, переспівах та наслідуваннях: Спроба бібліогр. з нагоди століття смерті великого німец. письменника. – Львів, 1932. – IX, 12 с. – (Матеріали до української бібліографії; Т. 6).

1936
Українська національна бібліотека: (Бібліотека НТШ). – Львів, 1936. – 24 с.
Ukrainska Biblioteka Narodowa w Polsce: Biblioteka Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki we Lwowie // Biuletyn Polsko-ukrainski [Warszawa]. – 1936. – №30.

1937
Розвиток українського друку в XIX-XX сг. у цифрах // Укр. книга [Львів]. – 1937. – №1. – С. 12-17.

1939
Покажчик видань Шевченкових творів та опис бібліографічних праць про Шевченка // Шевченко Т. Повне видання творів. Т. 16. – Варшава; Львів, 1939. – VIII, 355 с.

1941
Библиотека Академии наук УССР во Львове // Сов. Украина. – 1941. – 11 июня.

1948
Літературно-науковий вісник (1898-1919). – Авсбург, 1948. – С. 12, 14.
Літературно-науковий вісник (коротше про роки 1898-1919 і довше про 1922-1933) // ЛНВ [Регенсбург]. – 1948. – Кн.. 1

1950
Іван Кревецький: У 10-ліття його смерті // Америка [Філадельфія]. – 1950. – Ч. 7-8.

1951
Огнище української науки: Історія НТШ. – Нью-Йорк; Філадельфія, 1951. –116 с.
Покажчик видань Шевченкових творів. // Шевченко Т. Повне видання творів. Т. 16. – 2-ге вид. – Чикаго, 1961. – 506 с.
Українська національна преса в рр. 1945-1951 по цей бік залізної заслони //
Укр вісті [Новий Ульм]. – 1951. – Ч. 86. – 28 жовт.

1952
Показник української католицької преси в ЗДА // Шлях [Філадельфія]. – 1952 – Ч. 32, 33.
Спогад про Івана Кревецького // Україна [Париж]. – 1952. – Ч. 7.
Українська євангельська преса // Канад. ранок [Вінніпег]. – 1952. – Ч. 757.

1953
Пам'яті українських бібліографів (Д. Дорошенко, І. Калинович, М. Комаров І. Кревецький, З. Кузеля, І. Левицький) // Наук. зб. УВАН [Нью-Йорк]. – 1953. – Т. 2. – С. 175-184.

1954
Українські бібліотеки у Філадельфії // Філадельф. вісті. – 1954. – Ч. 2. – Берез.                                                                                              

1955
Бібліотеки в Прилуці на Полтавщині в рр. 1893-1898 // Свобода [Джерсі сіті]. – 1955. – Ч.28, 29.                                                                                         
Мої шевченкознавчі праці // Шевченко. – Річник 4. – Нью-Йорк, 1955. – С. 33-40.

1959
«Просвіта», її заснування й праця: Корот. іст. нарис з дод. про "Просвіти" в ін. країнах. – Філадельфія, 1959. – 102 с.
Розділи: І. Видавнича діяльність "Просвіти": [Огляд]. – С. 17-22; III.  Література про "Просвіту". – С. 91-102.

1962
Покажчик до Івана Франка // Сучасність [Мюнхен]. – 1962. – № 6. – С. 101- 109. – Рец. на кн.: Бойко І.3. Іван Франко: Бібліогр. покажч. – 2-ге вид.: – К., 1956. – 288 с.

Календар подій

   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
262728293031