Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності

Екслібриси Василя Івановича Клочкова

Людмила Дениско, старший науковий співробітник НБУВ, кандидат історичних наук

Російський книготорговець, бібліофіл, один із засновників в 1903 році "Товариства любителів російських вишуканих видань" у Петербурзі, Василь Іванович Клочков (1861—1915) – відомий майже всім любителям і цінителям книги наприкінці ХІХ – початку XX століття. Книга для нього була не тільки предметом купівлі-продажу. На неї він дивився як на реліквію – предмет історії та інформації, якій міг бути в центрі обговорення різних проблем.
Книгарня В. Клочкова у Петербурзі знаходилася на Літейному проспекті і вигідно відрізнялася від малих книжкових крамничок, що діяли на ринках. Насамперед "чистотою, великою кількістю повітря, тепла і світла" [1]. Тут з великим задоволенням збиралися поети, письменники, видавці, просто любителі книги, щоб зробити замовлення, одержати детальну консультацію про видання, поспілкуватися з цікавими людьми. Книга, придбана у Клочкова, відрізнялася від інших не тільки цікавим змістом і раритетністю, а й витонченістю оправ – роботи найкращих майстрів цієї справи. На фото, вміщеному в журналі "Антиквар" [2] за 1902 рік, В. Клочков знятий у своєму магазині за столом в оточенні великої кількості книжок.
Василь Іванович купував цікаві рідкісні книжки всюди – в інших вітчизняних книготорговців, приватних осіб, у маленьких крамничках на ринку, за кордоном. Він гарно знав книгу, визначав її раритетність, любив російську літературу і особливо французьку, замовляв її для російського читача і навпаки знайомив іноземного з російською.
З 1885 року В. Клочков почав друкувати каталоги книг, які можна було б придбати в його книгарні. За 35 років видав 576 каталогів. Вони приносили користь не тільки мешканцям Петербурга, а й любителям книги в російських провінціях і за кордоном. З їхньою допомогою продані цінні книжкові зібрання, такі як бібліотека князя М. Воронцова, бібліотека графа С. Апраксіна, В. Асташевата ін [3]. В. Клочков продав знамениту бібліотеку Юдіна, що стала початком Слов'янського відділу університетської бібліотеки Вашингтона [4]. Цікаві книжкові зібрання Василь Іванович не залишав без уваги, купував їх або сприяв продажу. Він придбав і продав бібліотеку Юлії Олександрівни Де-Мельгрек та Михайла Івановича Семєвського [5]. Хоча каталоги Клочкова мали не тільки позитивні, а й негативні якості, однак вони не заважали йому вести свою справу успішно. Негативним у них було те, що вони складені за алфавітом, у них відсутня система, що створювало певні незручності при наданні довідки [6]. Незважаючи на це, на каталоги Клочкова посилалися відомі бібліографи.
В. Клочков залучив до своєї справи Миколу Васильовича Соловйова (1877-1915), який згодом став редактором журналів "Русский библиофил" та "Антиквар". У 1901 році на базі своєї бібліотеки М. Соловйов відкрив книжковий магазин. У питанні видання каталогів книг він пішов далі, ніж В. Клочков, випускаючи окремі серії присвячені російському портрету, рідкісним книгам, автографам і рукописам [7]. Імена Клочкова і Соловйова завжди стоятимуть поруч. Обидва жили і працювали в Петербурзі, займалися однією найулюбленішою справою – пропагандою та розповсюдженням рідкісних антикварних видань.
Як справжній бібліофіл В. Клочков помічав книжки своєї книгарні екслібрисами. Книжковий знак, як правило, характеризує власника або його колекцію. Ним частіше користуються власники приватних бібліотек. Василь Іванович одним із перших запровадив екслібриси у книготорговельній справі, підкреслюючи цим значення будь-якого книжкового зібрання, в тому числі й книгарень. У В. Клочкова було багато екслібрисів, що є розкішшю, але існує думка, що художники самі підносили йому їх на знак своєї симпатії і любові. Дослідник російського книжкового знаку В. Адарюков називає шість прізвищ художників, які виготовляли екслібриси для нього: [А. А.] Бельзен, У. Іваск, Є. Лансере, Ф. Макаров, С. Соломко, [А. А.] Сінцов [8]. Деякі з них виготовили по два книжкових знаки (Лансере, Макаров, Соломко). Всього існує дев'ять художніх екслібрисів В. Клочкова, останні всі – тільки з текстом.
Виявити книжки із книгарні Клочкова в колекції рідкісних видань НБУВ не становило великих труднощів, треба було лише звернути увагу на наявність екслібрису. В. Клочков приклеював їх на третій сторінці обкладинки в нижньому лівому кутку. Вони різні за сюжетом, художньо зроблені, видно, що виготовлені майстрами. В усіх сюжетах на художніх екслібрисах присутня книга. Зображення книги на екслібрисі говорить про те, що власник звеличує книгу як джерело ідеї, почуттів, думок. Екслібриси В. Клочкова дивували клієнтів художнім смаком. Дослідник книжкового знака У. Іваск [9] вказує на деяких власників бібліотек, які запозичили в Клочкова екслібрис чи його частку (М. Турбін, А. Кисельов).
У колекції рідкісних видань НБУВ знайдено чотири художніх екслібриси В. Клочкова. Можливо, в книжкових фондах усієї бібліотеки ще й знайдемо всі дев'ять. Ми хочемо поки що ознайомити всіх зацікавлених з тими, що є. Книжки з екслібрисами Клочкова потрапили до рідкісної колекції з різних причин. Одні – через раритетність, другі – через цікавий зміст і давнину видання, треті – через рідкісну, вишукану оправу тощо.

Подаємо список книг рідкісної колекції з екслібрисами В. Клочкова
1. Карманная книжка для любителей Русской старины и Словесности на 1830 год, издаваемая В. Н. Олениным: Ч. 2. Май. № 5. – СПб., 1830.– 126 с., ил. Р. 414.
Екслібрис міститься на 3-й сторінці обкладинки. Однокольоровий, чорно-білий, з зображенням руки, яка ловить книжки, з текстом. "Антикварная книжная торговля В. Клочкова. СПб. Литейный 55". Розмір – 4,5 х 3 см.
2. [Котляревский] И. П.  (1769-1838).  Энеида на малороссийский язык перелицованная И. Котляревским: Ч. 1 – 3 / Иждивением М. Парлуры. – СПб., 1798. – 32, 38, 72, 24 с. Р. 1033.
На 3-й сторінці обкладинки однокольоровий екслібрис з текстом: Антикварная книжная торговля В. Клочкова. СПб. Литейный, 55.". Розмір 1,3 х 2,7 см.
3. Литературный вечер: [Сборник в память В. В. Пасека]. М.: Тип. С. Селивановского, 1844. – 344 с.
На звороті титульного  аркуша екслібрис з текстом:  "Книжная торговля В.Клочкова. СПб. Литейн. 55". Розмір – 1,6 х2 см. На титульному аркуші власницький автограф П. Морозова.
4. [Михайлов М. И.]. Собрание стихотворений М. Михайлова. – СПб., 1890. –384 с. Р. 4501.
Екслібрис    без    зображення,    з    текстом:    "Книжная    торговля В. Клочкова. СПб. Литейный 55.". Розмір – 2,7 х 1,8 см.
На титульному аркуші конгревний екслібрис О. З. Попільницького. В книжці також помітки його рукою.
5. Молодик на 1843 год, украинский литературный сборник, издаваемый И. Бецким: Ч. 2. – X.: Унив. тип., 1843. – 155, [3] с. Р. 433.
На 3-й сторінці обкладинки однокольоровий екслібрис з текстом: "Антикварная книжная торговля В. И. Клочкова. СПб. Литейный пр.". Розмір – 3 х 4,5 см.
6. Московский альманах для прекрасного пола, изданный на 1826-й год Сергеем Глинкою. – М.: Унив. топ., 1825. – VI; 295 с, 1 л. ил. Р. 403.
На 3-й сторінці обкладинки екслібрис з текстом на синьому папері білими  літерами:   "'Антикварная  книжная торговля  В. Клочкова. СПб. Литейный, 55.". Розмір – 1,2 х 2,3 см.                 
13. Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник: 1862. Січень (январь) – лютий (февраль) / Ред. В. М. Белозерский. – СПб: Тип. П. А. Кулиша, 1862. – Різна паг. – Два номери в одній обкладинки. Р. 270.
На 3-й сторінці обкладинки чорно-білий екслібрис із зображенням старого, що сидить за столом і читає книгу з пером у руці на фоні стелажів з книгами. Розмір – 6,8 х 4,5 см. На корінці книги також ініціали власника "В.С".
14. Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник:  1862. [Ве¬ресень] (сентябрь) – [Жовтень] (октябрь) / Ред. В. М. Белозерский. – СПб.: Тип. П. А. Кулиша и Тиблена, 1862. – Різна паг.–
Два номери в одній обкладинці. Р. 274. Екслібрис В. І. Клочкова з зображенням старого. На корінці книги ініціали власника "В.С.". В книжці  є також  штамп:  "Книжний  магазин  А.   Великанова в Одессе";
15. Подарок ученым на 1834 год о царе горохе; когда царствовал государь царь горох, где он царствовал и как царь горох перешел в преданиях народов до отдаленного потомства. – М. 1834. – 35 с. Р. 285.
Екслібрис роботи художника С. Соломка двокольоровий на 3-й сторінці обкладинки з зображенням юнака в російському вбранні, який читає книгу та двох дівчаток, котрі залицяються до нього, на фоні берізок. Текст написаний червоною фарбою: "Антикварная книжная торговля В. И. Клочкова. СПБ. Литейный пр.55". Розмір – 7,2x5 см.
10. Утренняя заря: Альманах на 1839 год, изданный В. Владиславлевым. – СПб.: Тип. Е. Фишера, 1839. – 384, III с. Р. 427.
На 3-й сторінці обкладинки однокольоровий екслібрис з текстом: "Букинист" В. И. Клочков. Литейный пр.55.С.Петербург". Розмір – 1 х 2 см.
11.  Barbie du Bacage, Jeau-Denis. Recueil de cartes geograpiques plans vues et medailles de lancienne Graece, relatifs au Voyage du jeune Anacharsis: precede d'une analyse critique des cartes. 3-me ed. A.Paris, chez de Bure, 1790. – XLII p., 27 pi. R. 1389.
Екслібрис на 3-й сторінці обкладинки однокольоровий, виконаний в 1903 році відомим російським і радянським художником, лауреатом державної премії (1943), майстром книжкової графіки Є. Лансере (1875-1946) [10] з зображенням молодої дівчини (баядерки), яка дивиться на книжки, що лежать навколо неї. Напис на екслібрису: "W.Klotschkoff. Liteinaja, 55. S.Petersbourg.". Розмір – 8,5 х 6 см. Екслібрис В. І. Клочкова – один із шести екслібрисів, які взагалі виконав Є. Лансере в період з 1899 по 1903 рік [11].
13. Gonin, Edouard. L'Egypte au XIX-e siecte. Histoire militaire et poli-tigye, anecdotigye et pitteres gye de Mehemet-Ali, Ibrahim-Pacha, Soli-man-Pacha (colonel seves) par Ed. Gouin. Hlustree de graverei peintes a l'aquarelle d'apres les originaux de M.J.-A.Beauce. – Paris: Paul Boi-zard, 1847. – [2], IV, 470 p., [1] f. R. 830.
На 3-й сторінці обкладинки однокольоровий екслібрис роботи Є. Є. Лансере, описаний вище. Розмір — 8,8 х 6 см.
13. Morgenstem, Karl-Simon (770-1852). Johann Wolfgang Goethe: Vortrag, gehalten in der feierlichen Versammlung der Kaiserlichen Universitat Dorpat, den 20. November 1832, von D. Karl Morgensten. –  St. Petersburg, gedrucket in der Buchdruckerey der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1833. – IV, 52 s. R. 645.
На 3-й сторінці обкладинки однокольоровий екслібрис з текстом: "Букинист" В. И. Клочков.  Литейный пр.55.  С.Петербург.".  Розмір – 1,2 х 2,1 см.
В книжці також дарчий напис автора на ім'я Олексія Оленіна. Екслібриси В. Клочкова, особливо графічні, яскрава родзинка в книжковому світі, що назавжди пов'язані з його ім'ям.

Список використаної літератури
1. Петров А. Петербургские букинисты: Очерк // Антиквар. – 1902. – №6. – С. 181–186.
2. Антиквар. – 1902. – № 9. – С. 180., портр.
3. Клочков В. И.  // Книга: Энцикл. / Гл. ред. В. М. Жарков. – М., 1999. – С. 297.
4. Соловьев Н. В. В. И. Клочков // Русский библиофил. – 1915. – №5. – С. 127–128.
5. Иваск  У. Г.   Описание  русских  книжных  знаков.  Вып.   1.  – М., 1905. – С. 185, 255.
6. Шибанов П. П. Антикварная книжная торговля в России // Книжная торговля: Пособие для работников книжного дела / Под ред. М. В. Муратова, Н. Н. Накорякова. – М.; Л., 1925. – С. 226.
7. Соловьев Н. В. // Книга: Энцикл. / Гл. ред. В. М. Жарков. – М.. 1999. – С. 610–611.
8. Адарюков В. Я. Русский книжный знак. – М, 1922. – С. 45, 51, 54, 60.
9. Иваск У. Г. Описание русских книжных знаков. Вып.1. – М., 1905. – С. 287; Вып. 2. – М, 1910. – С. 63; Верещагин. Русский книжный знак. – СПб., 1902. – С. 59.      
10. Искусство экслибриса: Каталог выставки / Авт. статьи и отв. за выпуск Т. И. Симонова. – Череповец, 1971. – С. 7.
11.  Адарюков В. Я. Русский книжный знак. – М, 1922. – С. 54.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

     12
3 4 567 8 9
10111213141516
17 18 192021 22 23
24252627282930