Синтез економічних теорій

Синтез економічних теорій

 1. Атаманюк Ю. А. Геоекономічний вимір валютно-фінансових відносин України в умовах виходу з системної кризи / Ю. А. Атаманюк ; відп. ред. Г. Н. Климко. – К. : Новий Друк, 2010. – 207 с. : рис., табл.
 2. Базилевич В.Д. Економічна наука та освіта в епоху системних трансформацій: нові виклики і запити до фундаментальної теорії // Економіка України. – 2016. – № 8. – С. 78-2.
 3. Бицюра Ю. В. Сутність та характерні ознаки нооекономіки в умовах становлення постіндустріального суспільства / Ю. В. Бицюра // Економічні студії. – 2015. – № 1. – С. 15-18.
 4. Братута О. Г. Передпосилкове знання конкретно-наукового рівня як елемент методологічного забезпечення української економічної науки / О. Г. Братута // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. - № 10 ч. 1. – С. 50-54.
 5. Братута О. Г. Проблема інституалізації методологічного знання для української економічної науки / О. Г. Братута // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету . Сер., Економіка і менеджмент. – 2016. – № 21. – С. 11-15.
 6. Геєць В.М. Подолання квазіринковості – шлях до інвестиційно орієнтованої моделі економічного зростання // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 4-7.
 7. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна: монографія / М. З. Згуровський [та ін.] ; наук. ред. А. С. Філіпенко. – К. : Академія, 2010. – 323, [3] с. : ілюстр.
 8. Глушко Т. Перспективи трансформації економічної теорії в умовах глобальної кризи / Т. Глушко // Вісник Львівського університету. Сер. Філософсько-політологічні студії. – 2017. – № 13. – С. 14-20.
 9. Джеймс Х. Опасность биткойна [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.project-syndicate.org/commentary/bitcoin-threat-to-political-stability-by-harold-james-2018-02/russian.
 10. Кириленко, В.  етодологія сучасної економічної науки: генеза, суперечності та напрями розвитку / В. Кириленко // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 9/10. – С. 17-24.
 11. Корчева, В. Концепція невизначеності в економічній науці / В. Корчева // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. – 2016. – № 1. – С. 41-53.
 12. Кочетов Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства). – М. : Издательство БЕК, 1999. – 480 с.
 13. Кулішов, В.  ослідження сучасної світової глобалізації в економічних процесах / В. Кулішов // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 92-100.
 14. Макконнелл, Кэмпбелл Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика : пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. - СПб. : Менеджер ; М. : Акалис, 1993. – 167 c.
 15. Папава В. О некоторых проблемах экономической науки на современном этапе // Вопросы экономики. – 1992. – № 1. – С. 114-17.
 16. Папава В.  Про кризу в економічній науці та шляхи виходу з неї / В. Папава // Економіка України. – 2018. – № 10. – С. 32-52.
 17. Рязанов В.Т. Економічна політика після кризи: чи станет вона знову кейнсіанською? // Економіка України. – 2014. – № 5. – С. 4-7.
 18. Самуэльсон П. Экономикс / П. Самуэльсон, В. Нордхаус. – . : [б. и.], 1991. – 102 с.
 19. Тарасов Д., Попов А. От золота до биткойна. – М. : Альпина Паблишер, 2018. – 98 с.
 20. Хейлбронер Р. Научный анализ и видение в истории современной эко-номической мысли // Вопросы экономики. – 1993. – № 11. – С. 4-2.

Довідка виконана 12.02.2019. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031