Емпатія в міжособистісних стосунках

Емпатія в міжособистісних стосунках

1. Барна М. В. Програма соціально-психологічного тренінгу з розвитку емпатійності майбутніх практичних психологів / М. В. Барна // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - № 12. - С. 50-66.
2. Василюк Ф. Е. Семиотика и техника эмпатии / Ф. Е. Василюк // Вопросы психологии. - 2007. - № 2. - С. 3-14.
3. Докукіна О. Особливості ставлення молодших школярів до однолітків / О. Докукіна // Шкільний світ. - 2008. - № 39. - С. 5-7.
4. Дьячкова С. Учимся сотрудничать : (Игры на развитие сотрудничества, доверия и эмпатии ) / С. Дьячкова // Школьный психолог. - 2004. - № 41. - С. 24-26.
5. Ємельянова Т. Емпатія - основа взаємодії : (Розвивальні вправи) / Т. Ємельянова // Психолог. - 2005. - № 13. - С. 13-14.
6. Журавльова Н. Психологічна допомога підліткам у вирішенні міжособистісних проблем / Н. Журавльова // Психолог. Шкільний світ. - 2008. - № 12. - С. 3-9.
7. Калошин В. Ф. Вплив емоцій на ефективність навчального процесу. / В. Ф. Калошин, О. О. Безносюк, Ю. П. Лемешко // Практична психологія та соціальна робота ". - 2006. - № 1. - С. 70-74.
8. Козінцева О. Ю. Особливості емпатичних здібностей у міжособистісних відносинах студентів // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць / редкол.: О. Є. Блинова (відп. ред.) та ін. - Херсон : Вишемирський В. С., 2006. – С. 115-117.
9. Кравчук Л. Формування навичок емпатійної поведінки дитини молодшого шкільного віку в умовах сім'ї / Л. Кравчук // Сучасна школа України. - 2010. - № 1. - С. 45-51.
10. Куницына В. Н. Межличностное общение : учеб. для вузов / В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. - СПб. : Питер, 2002. - 544 с.
11. Маценко Ж. Другий "кит" людської духовності, або Психологія емпатії / Ж. Маценко // Завуч. . - 2005. - № 36. - С. 8-10.
12. Маценко Ж. Мистецтво співчувати : (Психологічні особливості емпатії як складової духовності) / Ж. Маценко // Початкова освіта. - 2005. - № 41. - С. 2-4.
13. Мегедь В. В. Типы и эмпатия / В.В. Мегедь // Психология и соционика межличностных отношений. - 2005. - № 5. - С. 18-20.
14. Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений / Н. Н. Обозов. - К. : Либідь, 1990. - 191 c.
15. Панкова М. В. Об особенностях эмпатии / М. В. Панкова // Психология и соционика межличностных отношений. - 2005. - № 12. - С. 5-10.
16. Рябовол Т. Позитивні та негативні прояви емпатії в процесі соціалізації / Т. Рябовол // Соціальна психологія. - 2005. - № 4. - С. 113-120.
17. Сидоренко Н. Емпатія і творчість у спілкуванні молодших підлітків  : тренінг адаптації для п'ятикласників / Н. Сидоренко // Психолог. Шкільний світ. - 2009. - № 40. - вкладка.
18. Туркова Д. М. Емпатія як "спосіб буття" професійного психолога / Д. М. Туркова // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - № 8. - С. 69-77.
19. Удовенко М. Развитие эмпатии у подростков : (Программа игрового социально-психологического тренинга) / М. Удовенко // Социальная педагогика. - 2004. - № 3. - С. 50-59.
20. Хомік В. С. Емпатія та децентрація : досвід теоретичного осмислення та емпіричних досліджень / В. С. Хомік // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 10. - С. 8-13.
21. Шикуленко А. Эмпатия как психологическая категория / А. Шикуленко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2010. - № 1. - С. 129-131.
22. Юсупова Н. О. Міжособистісні стосунки студентів в аспекті віртуальної взаємодії / Н. О. Юсупова // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 4. - С. 78-80.

Довідка виконана 16.11.2012. Виконавець Михайленко О.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27282930