Загадки нейролінгвістичного програмування

Загадки нейролінгвістичного програмування

1. Абросімова Н. Як поставити психотехніку собі на службу / Н. Абросімова // Відкритий урок. - 2008. - № 11. - С. 36-37.
2. Бронікова С. Нейролінгвістичне програмування (НЛП) та державне управління : аксіоматичні перетини / С. Бронікова // Вісник державної служби України. - 2011. - № 2. - С. 65-69.
3. Васьківська С. В. Засоби особистісної презентації та робота з ними / С. В. Васьківська // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 7. - С. 13-23 ; №8. - С. 16-23. - Бібліогр. у кінці розд.
4. Закревська О. НЛП - що стоїть за цією назвою? / О. Закревська // Психолог. - 2004. - № 14. - С. 5-7.
5. Карелин А. Снег на листьях или психотехнология успеха : нейролингвистическое программирование / А. Карелин – Саратов : ТОО "Курсив", 1994. - 203 c.
6. Ковалевська Т. Ю. Особистісна ідентифікація в системі нейролінгвістичного програмування : комунікативні перспективи / Т. Ю. Ковалевська // Мовознавство. - 2009. - № 3/4. - С. 126-132. - Бібліогр. в підрядк. прим.
7. Кухмай Н. Використання елементів нейролінгвістичного програмування на уроках мови / Н. Кухмай // Початкова освіта. (Шкільний світ). - 2007. - № 33/34. - С. 27-29.
8. Москвина Л. Энциклопедия психологических тестов : нейролингвистическое программирование / Л. Москвина.  – Саратов : Научная книга, 1996. - 336 c.
9. Немчинова Н. К проблеме исследования НЛП / Н.  Немчинова // Школьный психолог. Первое сентября. - 2009. - № 5. - С. 6-8.
10. Никифорова В. В. Загадки NLP : методические рекомендации / В. В. Никифорова // ENGLISH/Английский язык. Первое сентября. - 2008. - № 18. - P. 5-7. - Рус.
11. Петрик В. З історії нейролінгвістичного програмування / В.  Петрик, К.  Прокоф'єва // Соціальна психологія. - 2010. - № 2. - С. 176-187. - Бібліогр. у кінці ст.
12. Присяжнюк М. Використання нейролінгвістичного програмування для маніпулювання свідомістю / М.  Присяжнюк // Соціальна психологія. - 2008. - № 5. - С. 137-141. - Бібліогр. у кінці ст.
13. Пугачева Л. Г. Разум тела: шаг в реальность "здесь-и-сейчас" : нейролингвистическое программирование и постнеклассическая эпистемология. Ч. 2 / Л. Г. Пугачева // Философские науки. - 2010. - № 3. - С. 101-116.
14. Пухир С.  Что такое НЛП / С.  Пухир // Экология и жизнь. - 2006. - № 3. - С. 37-41.
15. Сидорук О. Проблема впливу в культурі та суспільстві / О. Сидорук // Персонал. - 2010. - № 2. - С. 76-82.
16. Степанов С.  Школьная психология и НЛП - враги, союзники, конкуренты? / С.  Степанов // Школьный психолог. Первое сентября. - 2007. - № 21. - С. 4-7.
17. Теплов С. В. Позиции восприятия в НЛП и соционические типы / С. В. Теплов // Психология и соционика межличностных отношений. - 2010. - № 11. - С. 23-25. - Библиогр. в конце ст.
18. Трасформация личности : нейролингвистическое программирование - Одесса : Хаджибей, 1995. - 351 c.

Довідка виконана 16.09.2012. Виконавець Кисельова А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27282930