Бібліографічна робота бібліотек: на допомогу фахівцю

Офіційні документи: як їх знайти?

Офіційні документи:  як їх знайти?

В Україні законодавчо забезпечено право громадян на отримання, ознайомлення з офіційними документами шляхом звернення до органів державної влади, подання інформаційного запиту на отримання чи ознайомлення з офіційними документами, подання запиту щодо надання письмової або усної інформації.
Офіційний документ – документ, оформлений і засвідчений у встановленому порядку, який посвідчує певні факти, що мають юридичне значення.
Офіційність чи неофіційність документа визначається в залежності від статусу джерела інформації. Офіційні документи – урядові документи, матеріали, постанови, декрети, заяви, комюніке, стенограми офіційних засідань, дані державної та відомчої статистики, архівні і поточні документи різних установ і організацій, ділова кореспонденція, протоколи судових органів, прокуратури тощо. Неофіційні документи – особисті матеріали, виконані на основі власних спостережень.
Атрибутами офіційного документа є підпис посадової особи та/або реєстрація в встановленому порядку.
Шукати їх краще всього в офіційних виданнях, де друкуються урядові документи, матеріали, постанови, декрети, заяви та ін. Це гарантує те, що текст документу не буде містити помилок.
У кінці документу необхідно вказати джерело, з якого взято текст (наприклад: Урядовий кур’єр, 2011, 26 жовт.)

Офіційні періодичні видання України

Зібрання постанов уряду УРСР / Міністерство юстиції УРСР. – 1919-1991 ; у фондах бібліотеки : 1949, 1958-1991.
Відомості Верховної Ради УРСР / Верховна Рада УРСР. – 1941-1991.
Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти УРСР – 1949-1959.
Збірник наказів та інструкцій Міністерства народної освіти УРСР – 1960-1989.
Урядовий кур’єр: Газета органів державної виконавчої влади України / засн. : Кабінет Міністрів України – 1990.
Інформаційний збірник Міністерства освіти УРСР – 1990-1991
Відомості Верховної Ради України / Верховна Рада України. – 1991, з №37.
Голос України : газ. Верховної Ради України / засн. і вид. : Верховна Рада України. – 1991 - .
Інформаційний збірник Міністерства освіти України - 1992-2000.
Офіційний вісник України / Міністерство юстиції України. – 1997 - .
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України – 2001 - .

Офіційні періодичні видання СРСР 

Сборник Законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР 1938—1958 / М.: Государственное издательство юридической литературы, 1959 г.
Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства Союза ССР. Отд. 1-2 — с сентября 1924 по март 1938 гг.
Собрание постановлений и распоряжений Правительства Союза ССР / М., 1938—1946 гг.
Собрание постановлений и распоряжений Совета Министров Союза ССР / с № 5 1946 г. — 1949 г.
С 1950 по 1956 гг. издание не выходило.
Собрание постановлений Правительства СССР / Отд. I—II, 1957 г.

Офіційні періодичні видання РРФСР 

Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и крестьянского правительства РСФСР / Отд. 1-2. Пг-М. декабрь 1917—1924 гг.
Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства РСФСР / Отд. 1-2. М. 1925—1938 гг.
Собрание постановлений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР / М., 1939—1942 гг.
Собрание постановлений и распоряжений правительства РСФСР / М., 1943—1948 гг.
Собрание постановлений и распоряжений Совета Министров РСФСР / М., 1949 г., № 1-3
С 1950 по 1957 гг. издание не выходило.
Собрание постановлений правительства РСФСР / М., 1958.

Календар подій

    1 2 3 4
56 7 8 91011
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29