Головна Про відділ Проєкти відділу Правовий всеобуч Видатні правознавці Юзьков Леонід Петрович - конституціоналіст, перший Голова Конституційного Суду України
Правовий всеобуч

Юзьков Леонід Петрович  – конституціоналіст, перший Голова Конституційного Суду України

«Людина в цивілізованому світі має широкі права
і свободи не тому, що вони проголошені Конституцією.
Конституція проголошує ці права і свободи тому,
що людина наділена ними від природи»
Л. П. Юзьков.

28 червня 2013 року в Україні відзначається свято 17-ї річниці Конституції України. З нагоди цього свята, хочеться згадати Леоніда Юзькова, який приймав активну участь у розробці нової Конституції України.
Леонід Петрович Юзьков – доктор юридичних наук, професор, керівник робочої групи по підготовці проекту Конституції України (1991-1993), перший голова Конституційного Суду України (1992-1995) – постать унікальна і мудра. Його внесок у розвиток конституційного права України є надзвичайно вагомим, значення та важливість якого складно переоцінити. Цінність цієї людини в тому, що вона була не байдужою до  держави, суспільства, свою  діяльність, наукові дослідження присвятила в ім’я людського блага.
Леонід Петрович Юзьков народився 28 січня 1938 року в с. Новоселиця (нині Полонського району Хмельницької області) у селянській  родині. Після закінчення строкової   військової   служби в армії, Леонід Юзьков навчався на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Тараса Шевченка з 1960 по 1965 рік. Отримав диплом за спеціальністю «правознавство». Молодого спеціаліста помітили: після закінчення вузу він став науковим співробітником науково-дослідної групи проблем управління і управлінської праці юридичного факультету університету.
В жовтні 1965 року Леонід Юзьков став аспірантом кафедри державного й адміністративного права, а з 1967 року – старшим викладачем цієї кафедри. В січні 1969 року Леоніду Юзькову присвоєно звання кандидата юридичних наук. Його дисертацію було присвячено аналізу системи виконавчо-розпорядчих органів місцевих рад Української РСР і головним напрямам її вдосконалення. Особливий інтерес для іноземців становив текст Конституції УРСР, виданий ученим у перекладі англійською, німецькою, французькою та іспанською мовами.
Загалом, Леонід Юзьков – автор майже 200 наукових праць. В 1985-му отримав ступінь доктора юридичних наук. З 1990 по 1995 рр. – професор кафедри державного (конституційного) та адміністративного права юридичного факультету Київського державного університету ім. Т. Шевченка. Одночасно Л. Юзьков брав активну участь в процесі відновлення України як незалежної держави. Він був співавтором  проектів Декларації про державний суверенітет України, Концепції нової Конституції України, декількох законопроектів (в тому числі «Про   Конституційний Суд України», «Про державну владу та місцеве самоврядування»), працював головним науковим консультантом Секретаріату Верховної Ради України  (1990-1992),  обирався членом  Конституційних комісій Верховної Ради України та був керівником її Робочих груп, а також Головою Конституційного Суду України (1992-1995).
У 1992 році Л. П. Юзькова одним із перших було обрано академіком Академії правових наук України, він входив до складу Венеціанської комісії Ради Європи «За демократію через право», очолював наглядову раду Української правничої фундації.  
За своє наукове, громадське і державне життя професор Леонід Юзьков пройшов шлях від розробника принципів радянської школи державного управління до прихильника демократичної конституційної системи та її інститутів. Поруч з ним завжди була його дружина Галина Никифорівна і доньки – Тетяна та Ольга. У рідкісні хвилини відпочинку Леонід Петрович займався улюбленою справою - малював пейзажі.
Леонід Петрович Юзьков пішов із життя, залишивши наукові праці, серед яких: «Конституція юридична і фактична», «Від Декларації про Державний суверенітет України до Концепції нової Конституції України», «Конституційні закони: утвердження концепції і становлення практики» та інші. Ці суто теоретичні наукові праці, написані мовою публіцистики, актуальні й нині для українських правознавців. Помер   Л. П. Юзьков   2   березня   1995   року,   похований   на Байковому кладовищі м. Києва.
На щастя, у фондах Херсонської обласної наукової бібіліотеки ім. Олеся Гончара  збереглися деякі праці Л. П. Юзькова. Пропонуємо Вам ознайомитися з ними, завітавши до нашої книгозбірні.

Юзьков Л. П. Правове регулювання в сфері державного управління / Л. П. Юзьков // Проблеми правознавства : Міжвідомчий науковий збірник. – Вип. 23. – К. : Видавництво Київського університету, 1972. – С. 66-72.
У статті висвітлюється соціально-політичний характер державного управління, його організуюча спрямованість, робиться спроба дати визначення і розкрити роль правового регулювання в сфері управління. Зокрема, автор вважає, що правове регулювання у сфері державного управління - це нормативно-правове опосередкування організаційних (управлінських) відносин, здійснюване компетентними на те органами Радянської держави.

Юзьков Л. XXV з’їзд КПРС про зростання ролі держави і права в умовах розвинутого соціалізму / Л. П. Юзьков. – К. : Політвидав України, 1976. – 64 с.
У праці характеризується Радянська загальнонародна держава, яка є політичною організацією влади усіх трудящих, виразником їх інтересів і волі.
Розглядаються питання розвитку демократії, вдосконалення всієї політичної організації радянського суспільства, впливу на соціально-економічні процеси, а також показано роль права в здійсненні цих завдань.

 

Юзьков Л. П. Соціальний і державно-правовий аспекти управління / Л. П. Юзьков. – К. : Знання, 1972. – 48 с.
У брошурі характеризується ефективне функціонування радянського суспільства, всіх його складових і структурних підрозділів, серед яких важливе місце посідає державне управління. Ця діяльність має чітко визначену правову основу. Проте державне управління – це не тільки форма державної діяльності, а й вид соціального управління. Автор акцентує увагу на таких двох особливостях: соціальній природі і державно-правовому аспекті. Без цього неможливо показати об’єктивний характер державного управління, розкрити його єдність із системою всіх управлінських процесів, що відбуваються в суспільстві – вважає автор.

Юзьков Л. П. Ради – органи справжнього народовладдя / Л. П. Юзьков, М. І. Корнієнко, В. Ф. Погоріло. – К. : Наукова думка, 1983. – 144 с.
У монографії висвітлюються закономірності підвищення ролі Рад народних депутатів, розкривається їх система, основні функції, форми і методи роботи, а також принцип єдності системи Рад, який було закріплено в Конституції СРСР, ст. 89. Розкрито характер і особливості соціально-політичних функцій  Рад народних депутатів як політичної основи держави, покликаної забезпечувати комплексний характер економічного і соціального розвитку країни.

Юзьков Л. П. Основи суспільного ладу СРСР : Основний Закон нашого життя. – К. : Політична література, 1978. – 40 с.
В брошурі розкриваються конституційні засади функціонування політичної та економічної систем, принципи соціального розвитку і культури СРСР. Автор аналізує основні статті нової Конституції СРСР, яка була прийнята у 1977 році.

 

 

Юзьков Л. Конституційні закони: утвердження концепції і становлення практики / Л. Юзьков // Радянське право. – 1991. - № 5. – С.12-14.
У статті розглядаються актуальні проблеми конституційних законів, які назріли після прийняття Декларації про незалежність України. На той час йшов активний пошук форм і методів здійснення конституційної реформи. Для загальнонародного обговорення були опубліковані перші варіанти проекту нової Конституції України. Автор пропонує засоби послідовного втілення в життя сучасної моделі конституційної системи.

Юзьков Л. Основні положення Проекту нової Конституції України (Мюнхен, 1992) / Л. Юзьков // Вибори та демократія. – 2008. - № 1. – С.69-72.
Леонід Юзьков підготував це положення і доповідав на Міжнародній науковій конференції «Проект Конституції України», яка проходила 8-9 серпня 1992 р. в Українському Вільному Університеті у м. Мюнхені. На той час він був керівником Робочої групи Конституційної комісії Верховної Ради України, Головою Конституційного Суду України.

 

 

Жити за власною Конституцією : інтерв’ю з професором Київського університету Леонідом Петровичем Юзьковим, керівником робочої групи Конституційної комісії Верховної Ради УРСР / Розмову вів Максим Розумний // Наука і суспільство. – 1991. - № 9. – С. 3-6.
Інтерв’ю з професором Київського університету Л. П. Юзьковим, в якому він відповідає на питання: українська держава, якою їй бути? Розмірковує над зв'язком між прийняттям Конституції та суверенітету України, про збереження наступництва при розробці основної філософії конституції, про спадкоємність народних традицій.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

    1 2 3 4
56 7 8 91011
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 232425
26272829